Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Aktindsigt

Den 14. september 2006 sender Helmuth Nyborg en klage til UVVU med henblik på at blive renset for den konstatering af "utilbørlig vildledning om egen videnskabelig indsats og resultater" som dekan Svend Hylleberg skriver i sin tjenstlige indberetning til rektor den 7. august 2006.

Samme dag sender Nyborg kopi af klagen til Jyllands-Posten, som skriver om sagen den 15. og 17. september.

At Nyborg klager til UVVU, har samtidig den konsekvens, at alle dokumenter i sagen blev tilgængelige via loven om aktindsigt. Før dette tidspunkt var dokumenterne fra Aarhus Universitet en "personalesag".

Jeg søgte og fik derfor aktindsigt både fra UVVU og AU. Her er listen over alle dokumenter jeg har modtaget. Adskillige af bilagene optræder flere gange; det skyldes at de samme bilag har været vedlagt ad forskellige omgange af forskellige aktører.

Nedenstående tabel er en oversigt over de tilgængelige sagsakter. Originalerne kan hentes ved at klikke på ikonet i venstre side. I adskillige tilfælde har de samme bilag været fremsendt flere gange og er blevet tildelt flere bilagsnumre. I disse tilfælde downloades med det laveste lokale bilagsnummer ("Id" i tabellen).

Nogle af dokumenterne har jeg digitaliseret, disse er angivet med et link () i beskrivelsen.

Link Id Dato Off. Bilag betegn Beskrivelse
8 1998-07-01 Bilag 6 Arthur Jensen, "Sex differences in g" in "The g factor: The science og mental ability", Westport, CT: Praeger
50 1998-07-01 Bilag A (0) Arthur Jensen, "Sex differences in g" in "The g factor: The science og mental ability", Westport, CT: Praeger
10 2002-01-19 Bilag 8   Pressemeddelelse af 19. januar 2002 vedr. kønsforskelle i intelligens
51 2002-01-19 Bilag A (I)   Pressemeddelelse udsendt af Helmuth Nyborg som mail 19. januar 2002
52 2002-01-23 Bilag A (2) Helmuth Nyborg: “A 14-year cohort-sequential study of covariant hormornal, body, brain, ability, and personality development in 420 8-18 year old boys and girls, selected for age, sex, and socio-economical status of their parents”
53 2003-07-01 Bilag A (3) H. Nyborg, "Sex differences in g" ch 10, p. 187- 222 in Nyborg, H. (ed.)(2003). The scientific study of general intelligence: Tribute to Arthur R. Jensen. Oxford: Pergamon/Elsevier Press.
54 2004-01-05 Bilag A (4) Helmuth Nyborg manuscript 5. januar 2004 "Sex-related differences in general intelligence g, brain size, and social status"
40 2004-02-25 Bilag IX)   Afgørelse på klage over Helmuth Nyborg vedførende manglende adgang til dokumentation fra praksisudvalget ved Aarhus Universitet
55 2004-10-13 Bilag A (5) Helmuth Nyborg fra hans hjemmeside via psykologisk Institut: "Analyses of sex differences in general intelligence g" (Udlagt fra 13. oktober til 5. december 2004)
56 2004-12-05 Bilag A (6) Helmuth Nyborg fra hans hjemmeside via psykologisk Institut: "Analyses of sex differences in general intelligence g" (Udlagt fra 5. december 2004)
57 2005-01-31 Bilag A (7) Brev af 31. januar 2005 fra Helmuth Nyborg til institutleder Jens Mammen, kopi til dekan Tom Latrup-Pedersen og rektor Niels Chr. Sidenius
58 2005-03-03 Bilag A (8 og 9) Diskette med datafiler. (Filerne er konverteret til pdf og udskrevet)
110 2005-03-03 Bilag 26 Excel filer indeholdende data
28 2005-03-03 Bilag 26 CD-rom med Helmuth Nyborgs rådata (i pdf-, Excel- og Statistica formater)
59 2005-03-14 Bilag A (10) Brev af 14. marts 2005 fra Helmuth Nyborg til institutleder Jens Mammen. (Redegørelse for “Skoleprojektets” opbygning)
60 2005-03-18 Bilag A (11)   Referat af møde mellem Helmuth Nyborg og dekan Tom Latrup-Petersen 18. marts 2005, samt illustration og kopi af brev af 14. marts til Jens Mammen
61 2005-04-09 Bilag A (12) 4 sider data, indleveret af Helmuth Nyborg 9. april 2005
62 2005-04-20 Bilag A (13) Skematisk oversigt over undersøgelsens design og personidentifikationsnumre af Jens Mammen som grundlag for håndskrevne noter på bilag A (9)
63 2005-04-26 Bilag A (14)   Dekan Tom Latrup-Pedersens udkast til referat afmøde 26. april 2005 mellem Helmuth Nyborg, institutleder Jens Mammen og dekan Tom Latrup-Pedersen
64 2005-05-08 Bilag A (15)   Helmuth Nyborgs brev af 8. maj 2005 til dekan Tom Latrup-Pedersen med oversigt over projektets kronologi
65 2005-05-23 Bilag A (16) Tom Latrup-Pedersens svar af 23. maj 2005 på Helmuth Nyborgs brev
66 2005-05-27 Bilag A (17) Brev af 27. maj 2005 fra institutleder Jens Mammen til dekan Tom Latrup-Pedersen (Overvejelser over Helmuth Nyborgs svar på referatudkast)
67 2005-05-30 Bilag A (18) Brev af 30. maj fra dekan Tom Latrup-Pedersen til Helmuth Nyborg med kopi af Jens Mammens brev
68 2005-06-07 Bilag A (19) Mail af 7. juni 2005 fra Helmuth Nyborg til Tom Latrup-Pedersen (formel for udregning af "punkt-biseriale korrelationer)"
69 2005-06-09 Bilag A (20) Mail af 9. juni 2005 fra Helmuth Nyborg til Tom Latrup-Pedersen (Oplysninger om faglitteratur der beskriver formel og fremgangsmåde)
70 2005-06-13 Bilag A (21) Brev af 13. juni 2005 fra Tom Latrup-Pedersen til Helmuth Nyborg (Kritik af det af H.N. fremsendte materiale til brug for udvalgsarbejdet)
9 2005-08-01 Bilag 7 Helmuth Nyborg (2005) "Sex-related differences in general intelligence g, brain size, and social status". Personality and Individual Differences, 39(Issue 3, August), s. 497-509.
71 2005-08-01 Bilag A (22) Helmuth Nyborg (2005) "Sex-related differences in general intelligence g, brain size, and social status". Personality and Individual Differences, 39(Issue 3, August), s. 497-509.
33 2005-11-23 Bilag II)   Institutleder Jens Mammens redegørelse til Dekan Tom Latrup Pedersen af 23. november 2005 (Indstilling til dekanen om at nedsætte fagkyndigt udvalg til bedømmelse af Helmuth Nyborgs forskningsprojekt)
72 2005-11-23 Bilag A (23)   Brev af 23. november 2005 fra Jens Mammen til Tom Latrup-Pedersen (Gennemgang af sagen og anmodning om nedsættelse af bedømmelsesudvalg)
39 2005-12-07 Bilag VIII)   Kommissorium for sagkyndigt udvalg til bedømmelse af Helmuth Nyborgs forskningsprojekt. 7. december 2005
49 2005-12-07 Bilag A   Kommissorium for sagkyndigt udvalg til bedømmelse af Helmuth Nyborgs forskningsprojekt
2 2005-12-07 Bilag I (a)   Kommissorium for sagkyndigt udvalg til bedømmelse af Helmuth Nyborgs forskningsprojekt vedrørende kønsforskelle i intelligens, 7. december 2005.
16 2005-12-10 Bilag 14 Brev af 10. december 2005 til dekan Svend Hylleberg fra Douglas K. Detterman, Editor, Intelligence and Director ISIR
19 2005-12-14 Bilag 17 Brev af 14. december 2005 fra Steven Pinker
86 2005-12-18 Bilag K Dokumentation for Helmuth Nyborgs postings (støtteerklæringer) pa internettet på foraerne "Evolutionary Psychology" og "GeneExpression" samt den offentligt tilgæNgelige hjemmeside www.jerrypournelle.com."
87 2005-12-22 Bilag L Tidligere dekan Tom Latrup-Pedersens brev af 22. december 2005 til Helmuth Nyborg (mødeindkaldelse den 6. januar 2006) med bilag (posting pa "GeneExpression")
88 2006-01-20 Bilag M Dansk Magisterforenings brev af 20. januar 2006 til Tom Latrup-Pedersen (Tilbagekaldelse af Helmuth Nyborgs postings)
90 2006-01-20 Bilag N Udkast til referat af mødet 6. januar mellem Helmuth Nyborg, Tom Latrup-Pedersen, Charlotte Fog-Nielsen, Svend Hylleberg, Peter Mammen og Per Henriksen(referant). Sendes i partshøring ved dekan Tom Latrup-Pedersens brev af 20. januar 2006
91 2006-01-20 Bilag N (a) Dekan Tom Latrup-Pedersens brev af 20. januar 2006 til Helmuth Nyborg
89 2006-01-20 Bilag M (a) Dokumentation for tilbagekaldelse af postings
92 2006-01-24 Bilag O Mail af 24. januar 2006 fra Helmuth Nyborg. (Forespørgsel til Per Henriksen om klagere)
93 2006-01-27 Bilag P Tom Latrup-Pedersens svar pa Helmuth Nyborgs forespørgsel. Brev af 27. januar 2006
94 2006-02-02 Bilag Q Dansk Magisterforenings brev af 2. februar 2006 (kommentarer til udkast til referat (N))
95 2006-02-23 Bilag R Dansk Magisterforenings brev af 23. februar 2006 (efterlysning af diverse svar)
96 2006-03-16 Bilag S Fakultetets reviderede refererat af mødet 6. januar sendes med fakultetets brev af 16. marts 2006
97 2006-03-16 Bilag S (a) Fakultetets brev af 16. marts 2006
34 2006-03-16 Bilag III) Det fagkyndige udvalgs rapport af 16. marts 2006 (sendes til partshøring til Helmuth Nyborg)
73 2006-03-16 Bilag B Bedømmelsesudvalgets rapport af 16. marts 2006. (Videresendt til Helmuth Nyborg til partshøring 5. april 2006)
3 2006-03-16 Bilag I (b) Rapport udarbejdet af “Sagkyndigt Udvalg til bedømmelse af Helmuth Nyborgs forskningsprojekt vedrørende kønsforskelle i intelligens”
100 2006-03-27 Bilag V   Helmuth Nyborgs supplerende spørgsmål til udvalget, fremsendt til dekanen med Dansk Magisterforenings brev af 27. marts 2006
98 2006-03-27 Bilag T Dansk Magisterforenings kommentarer til referat med brev af 27. marts 2006 (bilag T (a))
101 2006-03-27 Bilag V (a)   Dansk Magisterforenings brev til Svend Hylleberg af 27. marts 2006
108 2006-03-29 brev fra Sven Hylleberg til DM
102 2006-03-29 Bilag V (b)   Svend Hyllebergs brev af 29. marts vedførende bedømmelse af Helmuth Nyborgs forskningsprojekt til udvalget
74 2006-04-05 Bilag B (a) Brev af 5. april 2006 til Dekan Svend Hylleberg i forbindelse med fremsendelse af det sagkyndige udvalgs rapport
75 2006-04-06 Bilag B (b) Brev af 6. april 2006 fra Svend Hylleberg til Helmuth Nyborg om partshøring i forbindelse med rapporten
76 2006-05-09 Bilag C Helmuth Nyborgs kommentar til udvalgets rapport i mail af 9. maj 2006. Videresendes til udvalget med brev fra fakultetet 11. maj 2006
35 2006-05-09 Bilag IV) Helmuth Nyborgs bemærkninger til rapporten af 9. maj 2006
77 2006-05-11 Bilag C (a) Fakultetets brev af 11. maj 2006 til udvalget med Helmut Nyborgs kommentarer til rapporten
78 2006-05-16 Bilag D Supplerende brev af 16. maj 2006 fra Svend Hylleberg/fakultetet til udvalget
36 2006-05-19 Bilag V)   Det fagkyndige udvalgs respons af 18. maj 2006 på Helmuth Nyborgs bemærkninger til rapporten
79 2006-05-19 Bilag E   Udvalgets brev af 18. maj 2006 (Bemærkninger til Helmuth Nyborgs kommentarer til rapporten) til Svend Hylleberg
80 2006-05-23 Bilag F Brev fra Dansk Magisterforening, Charlotte Fog-Nielsen, af 23. maj 2006 til Svend Hylleberg (kopi til Helmuth Nyborg)
81 2006-05-26 Bilag G Brev af 26. maj 2006 fra Svend Hylleberg til Helmuth Nyborg med mødeindkaldelse
82 2006-06-06 Bilag H   Mail fra Helmuth Nyborg af 6. juni 2006 med bemærkninger til udvalgets brev af 18. maj 2006
37 2006-06-06 Bilag VI)   Helmuth Nyborgs respons af 6. juni 2006 på udvalgets brev
83 2006-06-07 Bilag I Udkast til referat af møde den 7. juni 2006 mellem Helmuth Nyborg, bisidder Charlotte Fog-Nielsen, Svend Hylleberg og referant Per Henriksen
84 2006-06-09 Bilag I (a) Fakultetets brev til Helmuth Nyborg af 9. juni 2006 med mødereferat til partshøring
85 2006-06-14 Bilag J Brev fra Dansk Magisterforening til Svend Hylleberg af 14. juni 2006 (Ingen bemærkninger til mødereferatet)
11 2006-06-29 Bilag 9 Brev af 29. juni. 2006 til dekan Svend Hylleberg fra prof. Mogens Agervold, prof. Ask Elklit, prof. Dorthe Berntsen, prof. Esben Hougaard, prof. Henrik Høgh-Olesen, prof. Steinar Kvale, prof. Dion Sommer og prof. Robert Zachariae
4 2006-07-05 Bilag 2 (a, b, c, d)   Helmuth Nyborgs svar på det sagkyndige udvalgs rapport (bilag a, b, c) samt brev at 5. juli 2006 til rektor Lauritz B. Holm-Nielsen (bilag d).
99 2006-07-05 Bilag U   Helmuth Nyborgs brev af 5. juli 2006 til rektor Lauritz B. Holm-Nielsen ("Kommentarer til pressens reaktion på offentliggørelsen af det sagkyndige udvalgs rapport om min kønsforskelsforskning") "
13 2006-08-03 Bilag 11 Mail af 3. august 2006 til dekan Svend Hylleberg fra prof. Linda Gottfredson
22 2006-08-04 Bilag 20 Mail af 4. august 2006 til dekan Svend Hylleberg fra Michael A. McDaniel
14 2006-08-05 Bilag 12 Brev af 5. august 2006 til dekan Svend Hylleberg fra prof. Fred M. Feinberg
27 2006-08-06 Bilag 25 Brev af 6. august 2006 til dekan Svend Hylleberg m.fl. Fra Steyen Goldberg
26 2006-08-06 Bilag 24 Brev af 6. august 2006 til dekan Svend Hylleberg fra Ralph L. Holloway
23 2006-08-06 Bilag 21 Brev af 6. august 2006 til dekan Svend Hylleberg fra Gerald Matthews, Ph.D.
24 2006-08-06 Bilag 22 Brev af 6. august 2006 til dekan Svend Hylleberg fra Patricia Hausmann, Ph.D.
38 2006-08-07 Bilag VII)   Tjenstlig indberetning af Helmuth Nyborg af 7. august 2006
5 2006-08-07 Bilag 3   Dekan Svend Hyllebergs tjenstlige indberetning af 7. august til rektor Lauritz B. Holm-Nielsen
6 2006-08-07 Bilag 4 Uddrag af Svend Hyllebergs tjenstlige indberetning, hvor den kursiverede skrift er kommentarer fra Helmuth Nyborg
21 2006-08-07 Bilag 19 Brev af 7. august 2006 til dekan Svend Hylleberg fra Richard J. Haier, Ph. D.
12 2006-08-09 Bilag 10 Brev af 9. august 2006 til Svend Hylleberg fra J. Philippe Rushton, Ph.D. & D.Sc.
25 2006-08-21 Bilag 23 Brev af 21. august 2006 til dekan Svend Hylleberg fra Nathan Brody
15 2006-08-23 Bilag 13 Brev af 23. august 2006 til dekan Svend Hylleberg fra Tony Vernon, Sybil Eysenck og Gisli Gudjonsson, Co-Editors-In-Chief, Personality and Individual Differences
18 2006-08-23 Bilag 16 Brev af 23. august 2006 til dekan Svend Hylleberg fra Robert M. Stelmack, Ph. D.
17 2006-08-23 Bilag 15 Brev fra Arthur Jensen, Professor Emeritus, Educational Psychology, University of California, Berkeley (udateret)
20 2006-09-05 Bilag 18 Brev af 5. september 2006 til dekan Svend Hylleberg fra Adrian Furnham
7 2006-09-08 Bilag 5 Brev af 8. september 2006 fra DM- Fagforening for højtuddannede (DM) vedr. Helmuth Nyborgs høringssvar på Dekan Svend Hyllebergs tjenstlig indberetning til rektor af 7. august 2006
1 2006-09-14 1)   Helmuth Nyborgs henvendelse til UVVU af 14. september 2006 med bilag.
104 2006-09-18 Bilag 2   Brev af 18. september til UVVU fra Helmuth Nyborg indeholdende sagsfremstilling (bilag 27 til klagen)
29 2006-09-18 2)   Brev af 18. september 2006 fra Helmuth Nyborg indeholdende sagsfremstilling. (bilag 27 til klagen)
32 2006-09-21 Bilag I) Afgørelsesbrev af 21. september 2006 fra Lauritz B. Holm-Nielsen, Aarhus Universitet, til Helmuth Nyborg (Alvorlig irettesættelse)
30 2006-10-03 3) Kvitterings- og høringsskrivelser til parterne af 3. oktober 2006
105 2006-11-03 Bilag 4   Udtalelse af 3. november 2006 fra rektoratet på Aarhus Universitet (bilag I-IX)
31 2006-11-03 4)   Udtalelse af 3. november 2006 fra rektoratet på Aarhus Universitet
47 2006-11-03 11) Svar af 7. februar 2007 på Helmuth Nyborgs e-mail
48 2006-11-03 12)   Underbilag til bilag 7 (tjenstlig indberetning 7. august 2006) i universitetets brev af 3. november 2006
41 2006-11-20 5) Hørings- og orienteringsskrivelser til parterne (e-mail og brev af 6. december 2006 + e-mail og brev af 20. november 2006)
42 2006-11-30 6) Anmodning om aktindsigt fra Morten Kjeldgaard af 30. november 2006, fremsendt til UVVU af ledelsessekretariatet på Aarhus Universitet ved brev af 12. december 2006
43 2006-12-18 7) E-mail af 18. december 2006, hvor Morten Kjeldgaard bliver oplyst om, at det ikke er muligt at overholde lO-dags fristen for så vidt angår aktindsigtsanmodningen
44 2007-01-15 8) Svar på aktindsigt af 15. januar 2007
45 2007-01-17 9) Helmuth Nyborgs bemærkninger af 17. januar 2007. Artikel fra Jyllands-Posten samt technical appendix overs at til engelsk medsendes (Ankersen, P.V., Poulsen, J.J. og Kristoffersen, S.B. (2003) Münchhausen i Århus, Jyllands-Posten, JP-Kronik, torsdag 9. oktober samt Technical appendix)
46 2007-02-06 10) E-mail fra Helmuth Nyborg af 6. februar 2007 vedr. UVVUs behandling af sagen samt artikel
107 2007-02-13 Fremsendelse af CD-ROM til UVVU
103 2007-02-28 13)   Universitetets bemærkninger af 28. februar 2007 (sendt til UVVU pr. mail den 7. marts 2007)
106 2007-07-05   UVVUs afgørelse til AU
109 2007-11-18 Anmodning om aktindsigt ved Aarhus Universitet

Permalink