Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Decay article I: The mysterious birth rates

17. maj 2014

Thumbnail for article Decay article I: The mysterious birth rates

In this blog post, we will illustrate the data fabrication fraud perpetrated by Helmuth Nyborg in the socalled "Decay article" [1]. Until now, this web site has been an educational resource for the Danish public in Danish. However, due to the large international interest in — and misunderstandings of — the recent conviction of Helmuth Nyborg for scientific misconduct in connection with the above mentioned article, this series will be in English.

Læs mere...

Thumbnail for article Skanderborg IV: Konklusionen har vi, nu skal der bare skaffes data

Vi så i sidste indlæg i denne serie at Nyborg i sin grundhypotese går ud fra som givet, at kvinder er dummere end mænd. Det er kun et spørgsmål om hvor meget. Men så er det jo praktisk at man på forhånd kan rigge undersøgelsen til, så man får det ønskede resultat. Hvordan det hænger sammen, skal vi kigge på nu.

Læs mere...

I dette blogindlæg skal vi atter kigge lidt nærmere på Nyborgs data fra Skanderborg-projektet, hvorpå han byggede påstanden om kvinders angiveligt lavere intelligens, en påstand han siden bevidstløst har gentaget som et uomtvisteligt faktum. Og hvis man modsiger ham, er man medlem af en uhyggelig marxistisk/politisk korrekt sammensværgelse, der blot har til hensigt at stække hans akademiske ytringsfrihed.

Læs mere...

Eugenik.dk har fået en flot anerkendelse. Historikeren, fagmanden, raceteoretikeren og redaktøren af det afdøde palæo-konservative tidskrift "Nomos" Morten Uhrskov Jensen må opgive argumenterne og ty til nedladenheder og skældsord når han lader følelserne få frit løb i et blogindlæg hvor Jensen tilsviner en anden kritiker:

Læs mere...

Thumbnail for article Skanderborg II: Talfiflerier

I sidste blogindlæg så vi på den besynderlige ændring af antallet af forsøgspersoner fra 52 til 62 der forekom på et sent tidspunkt i forløbet, længe efter Nyborg havde været i pressen og forkynde de epokegørende resultater om kvinders påståede ringere intelligens.

Vi så, at der formentlig var tale om en tilføjelse af nye forsøgspersoner til materialet, idet gennemsnitsalder og spredning på samme ændrede sig for både drenge og piger. Vi så endvidere på Nyborgs meget skiftende forklaringer på hvor forsøgspersonerne kom fra.

Læs mere...

I sin kronik i Jyllands-Posten den 23. august 2012 skriver Nyborg om sit Skanderborg-projekt:

»Tæskekarlene og tæskeuniversitet fastholder den dag i dag anklagerne om, at undertegnedes projekt og data roder. Derimod fortæller de ikke offentligheden, at de medinddrog hundredvis af variable fra sideløbende uafsluttede projekter. De fortæller ikke, at undertegnede for længst har fremsendt udtømmende, entydige grafiske og numeriske oversigter over, hvor mange børn der blev undersøgt, hvornår, og med hvilke instrumenter, i alle faser af alle projekterne siden de startede i slutningen af 1976. Universitetets løgne lever videre på nettet — og gentages ukritisk af andre.«

Læs mere...


Permalink