Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Thomas J. Bouchard Jr.

Thomas J. Bouchard, Jr. er professor i psykologi ved Minnesota University og direktør for Minnesota Center for Twin and Adoption Research. Bouchard har studeret hos Arthur Jensen.

Bouchard er først og fremmest kendt for sine tvillingestudier af monozygotic twins reared apart (MZA, enæggede tvillinger som ikke er vokset op sammen). Efter eugenikerne blev tvunget til at erkende at Cyril Burts MZA forskning var fabrikeret svindel, manglede de det »endegyldige« bevis for at intelligens er arvelig. Denne vigtige brik i bevisrækken har Bouchard forsynet dem med, via Minnesota Study of Identical Twins Reared Apart (MISTRA), som støttes af Pioneer Fund. Formålet er at bevise, at intelligens er arvelig. Har man først dette resultat, følger det i eugenikernes lære at den sorte race er endogent laverestående, hvilket afspejles i, at Bouchard's arbejde citeres flittigt af eugenikerne.

Imidlertid er der rejst alvorlig kritik af MISTRA projektet, bl.a. forskernes manglende dokumentation af deres data og åbenhed omkring livshistorierne af de tvillingepar som indgår i undersøgelsen. Desuden er der rejst seriøs kritik af designet af hele undersøgelsen. Bouchard er muligvis hverken race- eller arvehygiejnisk teoretiker, men han bakker helt op bag andre som er det (Jensen, Rushton), og er blandt de 50 medunderskrivere på Gottfredsons principielle støtte til »The Bell Curve«. At MISTRA er støttet af Pioneer Fund er sikkert gunstigt for Bouchard, for hvor ellers kunne en forsker få millioner af dollars i støtte over en 30 årig periode kun med ganske få publikationer som dokumenterer forskningen?

Læs mere om Thomas J. Bouchard Jr.


Permalink