Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Fakta

Sagen kort

Kort før sommerferien blev den 69-årige psykologiprofessor, Helmuth Nyborg, fyret fra Århus Universitet. Årsagen var en kritisk rapport fra et sagkyndigt udvalg, som havde vurderet et af Helmuth Nyborgs videnskabelige projekter. Projektet havde den opsigtsvækkende konklusion, at mænd i gennemsnit er otte IK-point mere intelligente end kvinder. Men det sagkyndige udvalg kritiserede projektets metoder så voldsomt, at Århus Universitet valgte at fyre professoren.

Siden har flere internationale forskere erklæret deres støtte til Helmuth Nyborg. De mener, at han er blevet offer for en politisk korrekt hetz fra Århus Universitets side. Hvis man undersøger videnskabeligt arbejde så grundigt, vil man altid kunne finde småfejl, mener de. Selv har Nyborg indrømmet nogle af fejlene, men hans hovedkonklusion, at mænd er mere intelligente end kvinder, holder han fast i.

Flere mener nu, at der ikke længere fuld akademisk frihed på Århus Universitet, og at det vil få betydning for offentliggørelsen af fremtidige kontroversielle forskningsresultater, når forskerne ved, at de risikerer at blive fyret.

Den århusianske inkvisition

Morten Kjeldgaard
Aarhus Universitet
28. august 2006

Helmuth Nyborg og hans ideer om racehygiene bliver forhåbentlig fældet af Aarhus Universitets ledelse på trods af Jyllands-Postens anstrengelser - og ikke på grund af videnskabelig censur, men på grund af ganske gemen videnskabelig uredelighed.

Eugenik, eugenics på engelsk, rassenkunde på tysk, er læren om racehygiene. De fleste mener vel, at eugenikken forsvandt med det tredje rige, men det er ikke tilfældet. Eugenikken lever i bedste velgående, navnlig på engelske og amerikanske universiteter.

I Danmark har professor Helmuth Nyborg fra Aarhus Universitet ofte trådt frem i med eugeniske synspunkter. For eksempel har Nyborg offentligt argumenteret for, at de dårligst begavede danskere skulle betales for at lade sig sterilisere.

Senest har Helmuth Nyborg, under stor mediebevågenhed, lanceret en analyse som angiveligt beviser at kvinders intelligens-kvotient i gennemsnit er 8 point lavere end mænds. Sagen vakte furore, og da en ung kvindelig forsker fra Aarhus Universitet anmodede om at få baggrundsmateriale og mellemregninger udleveret, nægtede Nyborg dette, med henvisning til at hans resultater ikke var endeligt gennem-arbejdede. Men de var åbenbart gennem-arbejdede nok til at formidle gennem pressen.

Det er i videnskabelige kredse en uskreven regel, at underliggende data skal udleveres, og en afvisning heraf er et meget alvorligt brud på akademisk praksis. Forholdet blev derfor indklaget for Aarhus Universitets praksisudvalg, som sendte sagen til behandling i et sagkyndigt udvalg bestående af tre professorer fra København, Göteborg og Aarhus universiteter. Efter en meget grundig sagsbehandling formulerede udvalget en alvorlig kritik, ikke kun af Nyborgs uvilje mod at fremkomme med det efterspurgte materiale, men tillige hans dårlige videnskabelige metode. Nyborg er imidlertid en nidkær vogter af sin ære og klagede på sin side til rektor over den unge forsker. Denne metode har Nyborg med held benyttet adskillige gange tidligere, når universitetskolleger har beklikket hans teorier, men Aarhus Universitet har fået en ny rektor som ikke lader sig blæse omkuld. Sagen er foreløbig endt i en afskedigelse af Nyborg, et halvt år før hans planlagte fratræden ved halvfjerds år.

Tvivlsomme støtter

Jyllandsposten skriver den 19. august om sagen under overskriften "Processen mod Nyborg". Denne har tydeligvis haft fat i krebsen på Jyllands-Postens journalist, for i spalterne gengives ukritisk eugenikernes karakteristiske klagesang om politisk forfølgelse og censur. Jyllands-Posten taler om "inkvisitionen i Århus" og håner universitetets "sagkyndige udvalg", som sættes i anførselstegn, for "politisk korrekthed". Endvidere skriver Jyllands-Posten, at dekanen for det samfunds-videnskabelige fakultet "har modtaget en bunke breve fra vrede professorer, fortrinsvis med base på nordamerikanske universiteter, som mener, at deres danske kollega er udsat for en hetz". Avisen citerer bl.a. J. Philippe Rushton som en af klagerne.

Rushton er professor i psykologi ved University of Western Ontario, kendt for sine stærk kontroversielle raceteorier. I artiklen Race Differences in Sexual Behavior: Testing an Evolutionary Hypothesis benytter Rushton sig af 60 omhyggeligt udvalgte karakteristika for at påvise sin hypotese om, at sorte er på et lavere udviklingstrin end hvide. Disse karakteristika indbefatter alt fra hjernestørrelse til hyppigheden af fellatio med prostituerede, men trods den polerede akademiske form bliver sjofelheden af Rushton’s racistiske holdninger helt tydelig, når han benytter detaljerede beregninger af penisstørrelse og -vinkel i erigeret tilstand, samt størrelse og placering af klitoris for at dokumentere, at ikke blot har sorte større penis end hvide og asiater, men at dette forklarer deres promiskuitet og store reproduktion.

Endvidere er Rushton leder af Pioneer Fund, en stærkt højreorienteret amerikansk organisation grundlagt med det formål at støtte studier i "race-forbedring" gennem eugenik. Fonden, som er kendt for nære forbindelser til nynazistiske kredse, støtter eugenisk arbejde med meget store beløb. Bl.a. stod den bag Murray og Herrnstein’s stærkt racistiske bog The Bell Curve, der her i Danmark blev kraftigt forsvaret af netop Helmuth Nyborg. Flere af klagerne modtager ligeledes støtte fra fonden.

Handler ikke om censur

Der er ingen tvivl om, at Helmuth Nyborg vil kæmpe med næb og klør imod afskedigelsen, det vidner den nøje orkestrerede artikel i lørdagens Jyllands-Posten om. Men forhåbentlig vil Aarhus Universitet modstå presset fra det tæt sammenvævede og meget aktive internationale eugenik-netværk, der som arvtagere af nazismens rassenkunde er vant til at dække sig bag et krav om akademisk frihed. Men her kan Aarhus Universitet melde hus forbi, for afskedigelsen handler ikke om videnskabelig censur, og det handler heller ikke om, at Nyborg fremsætter stærkt kontroversielle teorier, som er faktuelt forkerte. Næh, Helmuth Nyborg bliver fældet på ganske gemen videnskabelig uredelighed af en ung, kvindelig forsker, som ikke kunne få lov til at efterprøve hans metode og konklusioner. Det rummer sin egen, poetiske retfærdighed.

Morten Kjeldgaard er lektor, ph.d, ved Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet


Permalink