Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Den 10. januar 2014

Opdateret: 6. april 2014

Under overskriften "Regn selv efter" har Nyborg et indlæg i Weekendavisen hvor han atter forsøger at vildlede offentligheden omkring de anvendte data i Decay-artiklen.

Nyborg erkender nu pludselig offentligt, at han har begået en fejl i Decay-artiklen:

»Derimod mangler der i Decay-artiklens metodeafsnit en beskrivelse af en proportionalitetsomregning, som omregner Fns total Fertility rates til Crude Birth rates, som min befolkningsmodel skal bruge.«

Allerede i Klagernes høringssvar af 7. december 2011 gjorde Klagerne UVVU opmærksom på, at de fertiliteter, der er listet i FN-referencen der refereres til i Decay-artiklen (bilag P), ikke kan benyttes i den såkaldte annuitetsformel, der opgives i artiklen. Formlen benytter sig af fødselsrater ikke fertiliteter. Dette enkle faktum gik først op for Nyborg i hans 5. høringssvar af 12. september 2013, hvor han meddelte, at han havde forfattet et "addendum" som angiveligt var sendt til tidskriftet Personality and Individual Differences.

I dette addendum henviser Nyborg til linket:

  http://www.nationmaster.com/time.php?stat=peo_bir_rat-people-birth-rate&country=af-afghanistan

men som enhver kan forvisse sig om leder linket blot frem til befolkningsdata for Afghanistan1. Der er ingen antydning af oplysninger om en metode hvorved fertiliteter kan omregnes til fødselsrater — og med god grund, for en sådan konvertering er fuldstændig meningsløs, eftersom den ikke er funderet teoretisk. Og der er heller ingen grund til at foretage den, fordi fødselsratedata er umiddelbart tilgængelige fra FN.

Og hvad befolkningsdata fra Nationmaster — som reelt stammer fra CIA — har at gøre med at omregne FN-fertiliteter til FN-fødselsrater står helt hen i det gådefulde og uvisse.

Nyborg sætter dernæst følgende trumf på sin vildledning af Weekendavisens læsere:

»Det kunne være interessant at se, om særligt interesserede læsere af WA uden nogen særlig videnskabelig indsigt alligevel kan anvende linkene og Addendummet korrekt. Jeg mailer selvsagt gerne de nødvendige oplysninger til enhver interesseret.«

Naturligvis har Klagerne forsøgt at eftergøre Nyborgs (læs: Vigs) beregninger, og har konstateret at det ikke er muligt at reproducere Nyborgs grotesk høje fødselsrater ved brug af data fra FN. Beregningen blev sendt til UVVU i form af Bilag R). Vigs data stammer et andet sted fra, eller han har selv konstrueret dem.

Nyborg skriver dernæst:

»I sin tid tilbød jeg naturligvis at stille hele mit gigantiske regneark til rådighed for UVVU, så udvalget punkt for punkt kunne studere, hvorledes jeg havde anvendt de korrekt refererede Fn-data på den beskrevne måde. UVVU foretrak at undlade at se regnearket, at følge kritikernes klage og erklære mig uredelig.«

Igen viser Nyborg her sine kvaliteter som eminent manipulator og løgner. Igennem den 2 år lange sagsbehandling har Nyborg på intet tidspunkt tilbudt at fremsende Vigs regneark, sikkert fordi han var klar over at det som sagsakt herefter ville falde i Klagernes hænder. Tilbuddet om at stille regnearket til rådighed for UVVU blev først givet i Nyborgs såkaldte "afsluttende bemærkninger", dateret den 7. oktober 2013, efter UVVU's mere end to-årige høringsfase formelt var afsluttet.

Nyborgs afsluttende bortforklaringer om fortielsen af, at det reelt er Jørn Ebbe Vig som er ophavsmand til metode, dataindsamling og analyse kan læseren se helt bort fra. Det er indiskutabelt at Vig burde være nævnt i Decay-artiklen, enten på forfatterlisten eller i det mindste i Acknowledgements. Man kan blot henvise til UVVU's retningslinjer for god videnskabelig praksis fra 2009 om pligten til at give retmæssig oplysning om, hvem der har medvirket på hvilken måde ved en artikels tilblivelse.


1. Linket er ikke længere aktivt hos Nationmaster, derfor føres læseren til den oprindelige side i web.archive.org.


Permalink