Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Den 11. februar 2011

Opdateret: 14. november 2012

I forbindelse med sagen omkring Milena Penkowa's (*) forskningsfusk på Københavns Universitet skriver Jens Mammen en kronik på videnskab.dk under titlen "Kontrol med forskningen saboteres af forvaltningen" (PDF her), hvori de slående paralleler med Nyborg-sagen sagen drages. I beggge tilfælde er der tale om, at en universitetsrektor ønsker at lægge låg på sagen. I Nyborg sagen tilsidesætter AU rektor Sidenius helt usædvanligt universitetets Praksisudvalg, og ved KU underkender Ralf Hemmingsen (på det tidspunkt dekan) et fagkyndigt bedømmelsesudvalg, som har afvist Penkowas doktordisputats. I begge tilfælde er der således tale om, at rektorer forsøger at dække over de fejlagtige, muligvis ulovlige, dispositioner de har foretaget som dekaner.

(*) Af Politikens ATS kaldet: Milliona Pengekowa


Permalink