Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Den 4. juli 2007

Opdateret: 17. november 2012

UVVU's skandaløse afgørelse i Nyborgsagen foreligger. (PDF her.)

Bemærk her UVVU's overfladiske og fejlagtige referat af sagens forløb, f.eks. øverst side 3 vedrørende hvilken sag der faktisk blev indbragt for AU's Praksisudvalg, viser at udvalget ikke har kigget dybt i sagens akter:

»Det fremgår af sagen, at problematikken vedrørende uredelighed startede ved, at De orienterede pressen om Deres forskningsresultater (der tidligere var fremlagt ved en videnskabelig konference, men på det tidspunkt ikke forelå som skriftlig videnskabelig publikation) vedrørende forskelle mellem mænds og kvinders intelligens. I forlængelse heraf rejste Aarhus Universitet (AU) et krav om at få adgang til datamaterialet med henblik på en efterprøvning. Der er ikke enighed om det præcise forløb i sagen om at stille data til rådighed, og dette udløste en gradvis skærpelse i tonen mellem Dem og et antal forskellige instanser på AU. Dette resulterede i en sag ved AUs Praksisudvalg, der kritiserede Dem for at offentliggøre resultater, der ikke kunne efterprøves.«

Denne fremstilling af sagsforløbet er ikke korrekt! Sagen kom først til Praksisudvalget, hvor den blev rejst af Pia Ankersen, som forgæves havde anmodet Nyborg om en kopi af følgende:

  • Nyborg, H. (2001). Early sex differences in general and specific intelligence: Pitting biological against chronological age. Paper presented at the Second Annual Conference for Intelligence Research (ISIR). Cleveland, OH, December 6-8th
  • Nyborg, H. (2003). Sex-related differences in general intelligence, g, and group factors: A representative hierarchical orthogonal Schmied-Leiman rotation type factor analytic study (submitted).

Hun fik fra Nyborg en masse irrelevant materiale (hvilket han gør meget ud af i sit svar på udvalgets rapport), men altså ikke det hun havde bedt om, eller noget der kunne bruges som dokumentation for Nyborgs beregninger.

I 2003 klager Pia Ankersen til Praksisudvalget efter at Nyborg har udgivet en bog hvori han har en reference i kapitlet til ovenstående artikler som derfor er at finde i bogens litteraturliste. Det er disse artikler der er sagens kerne. Det var den Nyborg gik i medierne med i 2002. Artiklerne var ikke tilgængelig i januar 2002 og Nyborg ville heller ikke udlevere dem i 2003 efter udgivelsen af bogen.

Sidstnævnte artikel, der fremstår som "submitted" dvs. indsendt til tidskriftet, blev først publiceret i 2005, og var på det pågældende tidspunkt ikke skrevet endnu.

Spørgsmålet om datamaterialet blev først aktuelt langt senere i forløbet, hvor Nyborgs mange bortforklaringer og forvirring omkring flere forskellig udgaver af hans datatabeller rejste spørgsmålet hvad det egentlig var, han havde lavet.

Se iøvrigt Pia Ankersens avisskriverier den 19. januar 2002 og den 14. juli 2007 hvor hun gør rede for sagsforløbet, og se institutleder Jens Mammens meget udførlige, dag-for-dag beskrivelse af den 23. november 2005.

I sin fuldstændig skandaløse afgørelse omtaler UVVU det racistiske manifest The Bell Curve (Murray og Herrnstein 1994) som Nyborg tidligere har forsvaret i offentligheden, og fortsætter:

»Hovedpositionerne er således offentligt kendte, og det er ligeledes velkendt hvor De står; bestemmelsen om uoplyst vildledende anvendelse af statistiske metoder kan derfor ikke gøres gældende.«

UVVU mener med andre ord, at fordi Nyborg i forvejen er kendt for at indtage standpunkter som er ekstreme og uvidenskablige, kan man ikke stille de samme krav til ham som der stilles til alle andre forskere!

Dette beskæmmende makværk af en afgørelse er en skændsel og må udgøre et absolut lavpunkt i dansk forvaltningshistorie!

I sin omtale af sagen i bogen "Plagiering og anden videnskabelig uredelighed" udtrykker juraprofessor Ellen Margrethe Basse lidt pænere:

Kan det siges at styrke tilliden til dansk forsknings troværdighed, hvis der tages udgangspunkt i, at en forsker, der har kontroversielle synspunkter, kan undlade at fremlægge sit dokumentationsmateriale, i situationer, hvor andre vil blive kritiseret for at handle videnskabeligt uredeligt? Eller skal en sådan forsker overholde de samme dokumentationskrav som andre forskere? UVVU synes at besvare spørgsmålet med, at der er større frihed for forskere, der er kontroversielle, med hensyn til at fremlægge deres dokumentationsmateriale.

[Plagiering og anden videnskabelig uredelighed, Faurholt, Smith & Basse, Husets forlag 2008, p. 160-61]


Permalink