Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Videnskabeligt fup

8. oktober 1997

De fjernsynsseere, der formåede at holde sig vågne til de sene aftentimer tirsdag den 7.10.97, var sikkert vidner til et chokerende indslag i DR1's fremragende program "Harddisken - Color". Indslaget omhandlede en international konference afholdt i Århus, arrangeret af professor Helmuth Nyborg, psykologisk institut, Aarhus Universitet. Konferencen havde et fint officielt og videnskabeligt klingende navn, men hvad det præcist var er i denne forbindelse irrelevant, for det af dens indhold der blev refereret i TV var uomtvisteligt humbug og pseudo-videnskab.

I TV-programmet præsenteredes de optrædende personer som "de slemme drenge" inden for psykologien, et udtryk som vist må siges at være en særdeles kraftig underdrivelse. De synspunkter, de medvirkende gav udtryk for, henledte snarere tankerne på den type "forskning" der fandt sted under Hitlers og Stalins terrorregimer. Blandt meget andet hørte vi fremtidsvisioner fra amerikaneren Arthur R. Jensen om hvorledes fremtidens samfund ville opløse sig i to klasser: de velbegavede og resten, og hvorledes man med eugenetiske og racehygiejniske metoder nødvendigvis måtte forhindre sidstnævnte i "at formere sig". Vi hørte at man nødvendigvis måtte holde de to grupper adskilte fra hinanden for ikke at forurene "gen-puljen". Fra andre deltagere hørte vi rørende historier om hvorledes rige mennesker i fremtiden med medicin eller genterapi ville kunne "forbedre intelligensen" og hindre børnene i at blive alkoholikere og kriminelle. Med baggrund i pseudo-videnskabelige undersøgelser hørte vi synspunkter som ekstremister på den yderste højrefløj uden tvivl vil lappe i sig med største fornøjelse.

Professor Nyborg og hans kolleger fører sig frem med en ny "naturvidenskabelig erkendelse" inden for psykologien. Med anvendelse af begreber som skamløst er stjålet fra seriøse naturvidenskabelige discipliner som genetik, biokemi og molekylærbiologi fremføres et miskmask af empiriske undersøgelser, statistik og forudsigelser om fremtiden krydret med ideologisk vraggods fra længst svundne tider. Men som seriøst arbejdende naturvidenskabsmand kan man ikke tillade, at fupmagere som Helmuth Nyborg og hans kumpaner miskrediterer naturvidenskabens gode navn og rygte. I en tid, hvor vanskelige etiske spørgsmål er til debat i befolkningen, er det vigtigt at holde tungen lige i munden. Derfor kan det ikke understreges nok: dette er ikke naturvidenskab! Det er uforfalsket fup og fidus!

Helmuth Nyborg og hans venner bygger deres væsentligste resultater på bl.a. intelligensprøver foretaget på et meget stort antal mennesker. Man uddrager heraf et eller flere tal, som herefter behandles statistisk. Af disse statistikker forsøger man at uddrage psykologiske og biologiske konklusioner. Et berygtet og særdeles kontroversielt resultat af denne type undersøgelser gengives i bogen "The Bell Curve" af bl.a. Charles Murray, som også var til stede ved konferencen i Århus. Bogen viser angiveligt at intelligensfordelingen for sorte amerikanere er forskudt nedad sammenlignet med en tilsvarende kurve for hvide amerikanere. Man kan sige, at en sådan statistisk metode er "naturvidenskabelig" idet den ofte anvendes af ægte naturvidenskabsfolk til at behandle deres data. Forskellen er blot den, at ægte naturvidenskabsfolk ved hvad de måler, og det gør Helmuth Nyborg og hans venner ikke. Det er indlysende, at intelligensprøver (omend de muligvis er nyttige i forbindelse med en analyse af et enkelt individ) er et totalt subjektivt og værdiladet mål, der afspejler de gældende værdier i det samfund og i den sociale gruppe der har defineret dem. At man herefter forsøger sig med "naturvidenskabelig" statistik ændrer ikke på, at intet kommer af intet, undtagen måske lommeuld, og det er præcist hvad denne form for pseudovidenskabeligt makværk er. Enhver kan forestille sig, at intelligensprøver opstillet af buskmænd i Afrika sikkert ville måle menneskers evner til at overleve i Kalahariørkenen, og her ville de fleste nok falde ynkeligt igennem. Enhver kan også sige sig selv, at hvis man valgte at måle en tilfældig størrelse som f. eks. afstanden mellem øjnene på mennesker, så ville man få en eller anden fordeling af tal, og hvis man herefter sammenlignede fordelingerne fra mænd, kvinder, sorte, hvide, gule, røde — ja så ville man uden tvivl kunne konstatere, at de var forskellige. Og hertil er der blot at sige: og hvad så? Selve det at man kan foretage en måling og afvikle et standard statistikprogram på en PC gør ikke en sådan undersøgelse videnskabelig. Men hvorimod der i dette eksempel trods alt er tale om en reel måling, med en lineal, i centimeter, er måling af intelligens ikke en reel måling, fordi ingen ved hvad man måler, og ingen, ingen, kan sætte disse tal i forbindelse med de helt utroligt komplicerede biokemiske, biologiske og psykologiske processer der foregår i hjernen. Når man bunker mere eller mindre meningsløse tal sammen i en statistik bliver de netop — meningsløse. Og når man herpå kombinerer disse med begreber og mere eller mindre misforståede resultater fra andre, repektable, videnskabsgrene bliver det — fup.

Mødet i Århus blev uden tvivl afholdt med offentlig støtte, og oven i købet med reception på byens rådhus. Mon byrådet vidste, at man herved lagde hus til personer der lufter synspunkter som var fremherskende under naziregimet i Tyskland? Og er der virkelig stillet danske forskningsmidler til rådighed for dette? Forhåbentlig ikke på bekostning af Helmuth Nyborgs hæderligt arbejdende psykologkolleger, der ved hjælp af helt anderledes intelligente (sic!), humanistiske metoder og teoridannelser forøger vores indsigt i det menneskelige sind.

Helmuth Nyborgs afsluttende hilsen til deltagerne på konferencen — "may your molecules be with you" — udløste en forløsende latter i min stue, men mine tæer har desværre ikke rettet sig ud endnu. Som naturvidenskabsmand arbejder jeg til dagligt med molekyler, men jeg kan med sikkerhed sige: mine molekyler er ikke de samme som Helmuth Nyborgs.


Permalink