Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Velkommen til eugenik.dk

Eugenik, eller racehygiejne, er en samfundspolitisk ideologi som ønsker at forbedre befolkningens genetiske sammensætning ved hjælp af selektiv avl, som man kender det fra husdyr. Det er en ideologi, som førte til gasning og drab på millioner af mennesker under det nazistiske regime i 1933-1945.

I de senere år er ideologien genopstået med stor kraft, og promoveres i særdeleshed af universitetsuddannede forskere, under dække af den akademiske frihed og den akademiske aura af hæderlighed og søgen efter fakta, og med en villig presse som redskab, benytter enhver mulighed for at påvirke politikere og befolkning.

Den fremmeste eugenik (race-hygiejne) fortaler i Danmark er professor Helmuth Nyborg, forhenværende ansat ved psykologisk institut, Aarhus Universitet. Nyborgs forskningsfelt er psykologien, men han præsenterer sig som ekspert på genetik, biologi, medicin, statistik og naturvidenskab. Nyborgs forskning er i bedste fald inkompetent og fejlbehæftet, i værste fald ren svindel.

Af samme grund rendte Nyborg ind i store vanskeligheder i 2002, vanskeligheder som efterhånden udviklede sig til den såkaldte Nyborgsag ved Aarhus Universitet. I to omgange fik Nyborg en alvorlig påtale af universitetets Praksisudvalg, som er universitets organ til behandling af videnskabelig uhæderlighed.

På denne site findes Nyborgsagen udførligt dokumenteret, og samtlige bilag i sagen er tilgængelige. Dette er kun muligt, fordi Nyborg efterfølgende indsendte en klage til Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU), hvorfor de pågældende bilag blev tilgængelige via loven om offentlighed i forvaltningen. Endvidere findes en kronologisk gennemgang af sagen fra 2002 og frem, med links til kopier af avisartikler og kronikker, samt links til anden dokumentation på Internet.

Sitet er kodet i ren HTML/CSS og sætter ingen cookies i din browser.

Morten Kjeldgaard

Lektor emeritus, lic. scient. Morten Kjeldgaard er uddannet i kemi/fysik. Han har været ansat ved Institut for Molekylær Biologi og Genetik, Aarhus Universitet, med speciale i strukturel biologi og makromolekylær røntgenkrystallografi.

Morten Kjeldgaard har i mange år som hobby interesseret sig for eugenik og for hvorledes IQ-forskerne og eugenikerne forsøger at tilrane sig en uberettiget naturvidenskabelig autoritet.


Permalink