Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

J. Philippe Rushton

J.P. Rushton (- 2013) er professor i psykologi ved University of Western Ontario, kendt for sine stærk kontroversielle raceteorier. I artiklen "Race Differences in Sexual Behavior: Testing an Evolutionary Hypothesis" benytter Rushton sig af 60 omhyggeligt udvalgte karakteristika for at påvise sin hypotese om at sorte er på et lavere udviklingstrin end hvide. Disse karakteristika indbefatter alt fra hjerne-størrelse til hyppigheden af fellatio med prostituerede, men trods den polerede akademiske form bliver sjofelheden af Rushton's racistiske holdninger helt tydelig, når han benytter detaljerede beregninger af penis -størrelse og -vinkel i erigeret tilstand, samt størrelse og placering af klitoris for at dokumentere, at ikke blot har sorte større penis end hvide og asiater, men at dette forklarer deres promiskuitet og store reproduktion.

Endvidere er Rushton leder af Pioneer Fund, en stærkt højreorienteret amerikansk organisation grundlagt med det formål at støtte studier i "race-forbedring" gennem eugenik. Fonden, som er kendt for nære forbindelser til nynazistiske kredse, støtter eugenisk arbejde med meget store beløb. Bl.a. stod den bag Murray og Herrnstein’s stærkt racistiske bog ”The Bell Curve”, der her i Danmark blev kraftigt forsvaret af netop Helmuth Nyborg.

J.P. Rushton har udviklet sin egen evolutionære teori som fortæller at befolkninger af mennesker har en tendens til at udvikle sig enten mod sexualisering eller encephalicering (et biologisk begreb som dækker over udvikling af hjernefunktionen.) Hvor biologien siger at en sådan evolution tager millioner af år, hypotiserer Rushton at den for menneskelige populationer finder sted i løbet af få tusind år. Her stjæler Rushton atter et begreb fra biologien, den såkaldte r/K selektionsteori, der siger at en population kan klare sig enten ved at få et stort antal afkom, eller ved at udvikle egenskaber som gør arten bedre til at klare sig i det givne miljø.

I bogen "Race, Evolution and Behavior" (1995) benytter Rushton r/K selektionsteorien til at forklare hvorfor han finder den østasiatiske race øverst og den sorte race nederst på den evolutionære skala. Han hævder at østasiater og deres efterkommere har større hjernestørrelse, højere intelligens, er sexuelt mere tilbageholdende, udvikles langsommere, og er mere lovlydige og socialt organiserede end europæerne, som igen rangerer højere end afrikanerne. Den sorte race rangerer altså lavest på Rushtons skala, med tidlig kønsmodenhed, mange børn som de ikke tager sig af, med stor penis eller klitoris, og et løssluppent seksualliv. Igennem verdenshistorien, hævder Rushton, har der været en anatomisk sammenhæng mellem hjernestørrelse og penisstørrelse, dvs. jo større hjerne, jo mindre penis.

Rushton's besættelse af dette seksuelle tema bibragte ham en irettesættelse fra hans universitet på grund af uetisk og upassende opførsel i forbindelse med sin forskning. Rushton udførte feltarbejde i sit lokale supermarked. Han standsede mandlige respondanter, som først blev kategoriseret som tilhørende den kaukasiske, afrikanske og asiatiske race. Respondanterne blev dernæst udspurgt om længden på deres penis, samt hvor langt de kunne ejakulere.

Man forbavses over det ekstremt uforskammede i selve undersøgelsens pubertære idé, men også over det fuldstændigt uvidenskabelige grundlag for den. Man ville aldrig kunne konkludere noget som helst udfra data indsamlet på denne måde. Men pointen er samtidig, at det er Rushton ligeglad med, for hans konklusion er givet på forhånd.


Permalink