Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Roger Pearson

Roger Pearson (født 1927) er en britisk antropolog, eugeniker og redaktør af adskillige tidskrifter som udgives af "The Institute for the Study of Man." Roger Pearsons Institute for the Study of Man har været en af de største bistandsmodtagere fra Pioneer Fund. I perioden 1981-96 modtog instituttet $870,000 fra Pioneer, omkring 10% af de samlede uddelte midler. Et tydeligt eksempel på at fonden financierer ekstremister. The Institute of Man udgiver også "Journal of Social, Political, and Economic Studies" og "Journal of Indo-European Studies," og ejer bogtrykkeriet Scott-Townsend.

I 1958 grundlagde Pearson "The Northern League", som er en britisk neo-nazistisk organisation. Bevægelsens officielle formål var at

»... fostre fælles interesser, venskab og solidaritet mellem de teutoniske nationer.«

Pearson rekrutterede raceteoretikeren Hans F. K. Günther, som formulerede den videnskabelige baggrund for naziregimets racepolitik, Ernest Cox fra Ku Klux Klan, og den tidligere SS-officer Dr. Wilhelm Kesserow til bevægelsen, foruden et antal britiske fascister fra efterkrigstiden. Selv blandt britiske fascister blev Norther League betragtet som ekstremistisk.

Et ledende medlem af Northern League var den fremmeste Nazi racehygiejniker Hans F. K. Günther, som i efterkrigstiden fortsatte sit arbejde under et pseudonym.

Pearsons bevægelse ønskede at redde den nordiske race fra "udslettelse af vor stamme," og at

"kæmpe for overlevelse imod kræfter som vil bastardisere vores race og vores civilisation."

Nordeuropæerne beskrives som

"de ægte efterkommere af den store indo-europæiske civilisation, den ariske race."

Ifølge Northern League forfaldt denne store civilsation gennem ægteskaber med de besejrede folkeslag, især ved krydsning med de slaviske folkeslag.

Northern Leagues skrifter var affattet i en racistisk, videnskabelig stil (f.ex. af Pearsons samarbejdspartner Raymond B. Cattell), og formålsparagraffen afspejler det 19. århundredes opfattelse af Rasse und Volk.

Artiklerne i tidsskriftet New Patriot bar titler som "Zionismen og sammensværgelsen imod Sydafrika", "Udviklingen af jødisk pengemagt", og "Krematoriesvindlerne."

Medlem af Mankind Quarterly's redaktion Otmar Freiherr von Verschuer i færd i færd med at foretage antropometriske målinger af et par 16-årige tvillinger. Den besynderlige interesse for tvillinger havde von Verschuer tilfælles med sin assistent i udryddelseslejren Auschwitz, Dr. Joseph Mengele.

Pearson kom til USA i 1960'erne på en invitation fra neonazisten Willis Carto, grundlægger af den anti-semitiske organisation Liberty Lobby. I 1965 blev han redaktør for Cartos tidsskrift Western Destiny, som spredte ultra-højreekstremistiske synspunkter i offentligheden. Under pseudonymet Stephan Langton blev Pearson redaktør for tidsskriftet New Patriot, hvis formål var

"...en ansvarlig men dybdeborende analyse af alle aspekter af jødespørgsmålet."

Roger Person blev medlem af "Eugenics Society" i 1963, og blev "fellow" i 1977. I 1978 overtog han ejerskabet af tidskriftet "The Mankind Quarterly", og blev samtidig dets redaktør, en position han har opretholdt lige siden, selvom hans navn aldrig har fremgået af titelbladet. Pearson har under diverse pseudonymer, bl.a. J.W. Jamieson, bidraget med artikler i Mankind Quarterly.

Josef Mengeles vejleder, Otmar von Verschuer, var redaktør på Mankind Quarterly indtil sin død i 1970.

Mankind Quarterly er stadig et at de steder hvor Helmuth Nyborg og de øvrige medlemmer af netværket publicerer deres "videnskabelige" artikler.

I 1992 redigerede Pearson med hjælp fra Arthur Jensen, Shockley's samlede udgivelser "Eugenics and Race."

Læs mere om Roger Pearson


Permalink