Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Richard Lynn

Richard Lynn (født 1930) er professor emeritus i psykologi ved University of Ulster. Han er kendt for sine kontroversielle synspunkter til race og etnicitet. Lynn hævder at der findes race- og kønsforskelle i intelligens. Lynn sidder i redaktionerne af tidskrifterne Intelligence, Personality and Individual Differences. Han sidder også i bestyrelsen for Pioneer Fund, og denne fonds tidsskrift The Mankind Quarterly. Richard Lynn har hentet meget store beløb fra Pioneer Fund til sit arbejde.

Lynn arbejder i den relancerede eugeniske tradition som blev præsenteret i 1969 af psykologen Arthur Jensen, som argumenterede for at intelligens er genetisk bestemt, at forskelle i IQ afspejler genetiske forskelle, og at forsøg på at hæve bestemte gruppers intelligensniveau gennem uddannelse vil være forgæves. Jensens gamle vejleder fra London, professor H.J. Eysenck, støttede ivrigt dette synspunkt, som har sin oprindelse i den såkaldte "London Skole". Imidlertid måtte både Jensen og Eysenck på et tidspunkt erkende, at en stor del af det materiale de byggede deres konklusioner på, og som kom fra psykologen Cyril Burt, var forfalsket.

Fra IQ prøver i 50 lande hævder Richard Lynn at den gennemsnitlige intelligenskvotient i Afrika er 70. Sorte sydafrikanere hævdes at have en gennemsnitlig IQ på 66, kun lidt over ethiopernes 63. Lynn hævder -- sammen med de øvrige eugenikere -- at IQ er et nøjagtigt mål for "generel intelligens" en indre, biologisk egenskab ved mennesket. Ifølge denne undersøgelse er gennemsnittet af Afrikas befolkning altså retarderede efter moderne begreber. Et af problemerne med Lynns intelligensundersøgelser -- og det er i øvrigt et helt generelt problem ved denne type undersøgelser -- er den fuldstændig kritikløse anvendelse af data. Lynn baserer sine konklusioner på undersøgelser af afrikanere, som for de flestes vedkommende stammer fra apartheidstyret i Sydafrika, samt en fra 1952 fra belgisk Congo, hvor det koloniale styre regerede med stor grusomhed og dræbte millioner af sorte afrikanere. Disse data blandes i Lynns analyser med moderne data fra europa og asien af en helt anden type.

Richard Lynn har siden sin pensionering udgivet flere artikler og bøger, bl.a.:

  • Dysgenics (1996)
  • Eugenics: A Reassessment (2001)
  • The Science of Human Diversity (2001)
  • IQ & the Wealth of Nations (2002)
  • Race differences in Intelligence: An Evolutionary Analysis (2006)

Karakteristisk for eugenikerne, antydes der eksempelvis med ordene "Evolutionary Analysis" i titlen på Lynn's seneste bog en vis naturvidenskabelig, biologisk troværdighed, som i realiteten ikke eksisterer. Men med Lynn's store produktion, og hans store indflydelse på de andre i eugeniker netværket, regnes han for måske den mest indflydelsesrige af dem alle.

Richard Lynn sidder i redaktionen for The Occidental Quarterly, et tidskrift helliget "den etniske, racemæssige og kulturelle arv, som danner grundlaget for den Vestlige Civilisation". The Occidental Quarterly har som mål at forsvare de "kulturelle, etniske og racemæssige interesser af de vesteuropæiske folk", og at undersøge de "politiske, sociale og demografiske tendenser som vedrører fremtiden for den Vestlige Civilisation." Tidskriftet udgives af Charles Martel Society, som arbejder for "palæokonservatismen" som grundlaget for en ideologi om vesteuropæisk identitet.

Læs mere om Richard Lynn


Permalink