Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Arthur R. Jensen

Arthur R. Jensen (født August 24, 1923) er Professor Emeritus i udviklingspsykologi ved University of California, Berkeley. Han studerede under H.J. Eysenck. Er forfatter til et stort antal artikler, men hans hovedværk er nok bogen "The g Factor: The Science of Mental Ability".

Arthur Jensen er en af de største modtagere af penge fra Pioneer Fund.

Jensen mener at g er op til 80% arvelig i voksne. Dette betyder at variation i intelligens mellem voksne skyldes 80% gener og 20% omgivelserne, den vigtige brik i den beviskæde som ender med udsagnet at IQ hos sorte i gennemsnit er 15 point under IQ hos hvide.

Jensen er medlem af direktionen af Neue Anthropologie, et tidsskrift som minder om The Mankind Quarterly. Indholdet af Neue Anthropologie er racistisk og tidsskriftets mål er at bevare nazi teoretikeren Hans Günthers racefilosofi.

Da Cyril Burt døde i 1971, gav Arthur Jensen ham denne dybtfølte hyldest: "Alt ved denne mand — hans fine, solide fremtoning, hans aura af vitalitet, hans høflige manerer, hans uhæmmede begejstring for forskning, analyse og kritik, og, selvfølgelig, i særdeleshed hans bemærkelsesværdigt skarpe intellekt og formidable viden, alt dette efterlader indtrykket af ypperlig kvalitet, en født adelsmand".

Senere, da Cyril Burt afsløredes som svindler, måtte Jensen modstræbende opgive sin støtte til Burt, og hævdede endog, sammen med Hernnstein, at have opdaget og afdækket svindlen. Opdagelsen af Burt's svindel tillægges nu retteligt Leon Kamin, og det forekommer temmeligt underligt, at Jensen på denne måde forsøgte at tilrane sig Kamins opdagelse.

Arthur Jensen er ligeledes kendt for at nægte indsigt i sine data, specielt de der omhandler g som funktion af reaktionstid og forskelle i reaktionstider hos hvide og sorte.

Læs mere om Arthur R. Jensen


Permalink