Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Kommentardebat på internetmagasinet Sappho juni 2011

28. august 2006

Flere sandheder

17. juni 2011 - Dorte Toft

Sappho med det imponerende redaktionspanel har - som så mange andre - valgt at bringe professor Helmuth Nyborgs opfattelse af sandheden om hans egen sag ved Aarhus Universitet. Kommentarfeltet tyder på, at den sandhed falder i velgødet jord.

Nu ved jeg ikke om Sappho hører til i kategorien af medier, der opererer med en meget klar, grundlæggende set enig målgruppe. Er det tilfældet, er andre versioner af sandheden om Nyborg-sagen måske ikke velkommen, men skulle der alligevel være interesse, så er mit bud på essensen af sagen her:

http://bizzen.blogs.business.dk/2011/02/16/forskning-lettere-at-tjekke-antal-rotter-end-skoleb%C3%B8rn/

Jeg må tilføje, at jeg har brugt en del tid på at sætte mig ind i dokumentation af hændelserne, men jeg har aldrig talt med professor Helmuth Nyborg, blot læst og set de mange interviews med ham samt læst og set de mange holdningstilkendegivelser fra hans side til egen sag og IQ-spørgsmålet. Mit blogindlæg tager i øvrigt afsæt i Penkowa-sagen.

Dorthe Tofts sandheder om Nyborg

21. juni 2011 - Helmuth Nyborg

Normalt giver jeg mig ikke af med at kommentere indlæg, men jeg vil gøre en undtagelse i forbindelse med Dorthe Tofts indlæg (Flere Sandheder, 17. juni 2011). Toft mere end antyder, at sandheden har ringe kår i Sappho, så hun vil gerne give sin egen sandhedsversion af den såkaldte Nyborg-sag (www.videnskab.dk), som hun har dannet sig på basis af, hvad hun selv betegner som grundig læsning af interviews og forskellige holdningstilkendegivelser ( http://bizzen.blogs.business.dk/2011/02/16/forskning-lettere-at-tjekke-antal-rotter-end-skoleb%C3%B8rn/).

Hun tilføjer:" ... men jeg har aldrig talt med professor Helmuth Nyborg." Det er virkelig en skam, for så kunne Toft have undgået at fejltolke og misinformere på uredelig vis. Hendes indlæg viser alt for klart værdien af, at holde sig tæt på kilderne.

Dette - og mere - beskrev jeg i en svar-kronik til www.videnskab.dk, hvor Tofts kommentar optrådte, men desværre afviste man at trykke det detaljerede svar. Jeg har derfor valgt at lægge svaret på min egen hjemmeside under nedenstående link. Her kan tænksomme læsere få en mulighed for at danne sig et mere nuanceret billede af den prisbelønnede Dorthe Tofts - og Århus Universitets - sandheder og undre sig såre over, hvorfor nogen tilsyneladende har en irrationel trang til at forvanske forholdsvis enkle sandheder.

http://www.helmuthnyborg.dk/Heksejagt/Videnskabeliguredelighedogakademiskkorruption.pdf

Ej ajour

09. juli 2011 - Dorte Toft

Jeg har desværre overset, at Helmuth Nyborg har kommenteret min kommentar og blogindlægget, jeg henviser til, men jeg har nu læst hans kommentar og hans kronikforslag.

Jeg bliver nødt til at imødegå en fejl fra Helmuth Nyborgs side.

Helmuth Nyborg skriver: "Toft lyver lystigt videre når hun skriver, at ”en af mine [Nyborgs] stærke fortalere ”… fastholder sin påstand, da jeg kontakter ham”. ”Fortaleren” fortæller, at Toft aldrig har kontaktet ham.

Jeg kunne citere en mail fra den pågældende, hvor han beklager at have glemt vores tidligere kommunikation, men jeg vil foreslå, at Helmuth Nyborg selv tager kontakt med personen, professor Benny Lautrup. Så kan Helmuth Nyborg være helt sikker.

Det fremgår i øvrigt også af kommentarfeltet til mit blogindlæg. Og blot et detalje. Det var ikke, som Helmuth Nyborg hævder, en kronik i Berlingske Tidende. Men blogbegrebet har forvirret mange andre før.

Helmuth Nyborg hævder i øvrigt, at jeg lyver vedrørende Mona Samirs tilbagemelding til mig. Beklager, men jeg har tilbagemeldingen pr. mail. Hvis der er et udestående, vil jeg foreslå professoren at tage kontakt med Mona Samir.

Sandhedens kår

11. juli 2011 - Dorte Toft

Blot om endnu en misforståelse i Helmuth Nyborgs kommentar. Professoren skriver følgende: "Toft mere end antyder, at sandheden har ringe kår i Sappho". Citat slut.

Det undrer mig, at professoren vælger at tolke min kommentar således - og alligevel ikke, men pyt.

Sappho er TRYKKEFRIHEDSselskabets medie!

Jeg skriver om "målgruppe", altså læserne. Mit spørgsmål gælder, om LÆSERNE er interesseret i andre versioner af sandheden. På det tidspunkt, jeg skrev min kommentar, var holdningen i de øvrige kommentarer, at professoren var offer for "jantelov" og meget andet.


Permalink