Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Nyborgsagens kronologi

Den pt. tilgængelige dokumentation i form af avisartikler, dokumenter, mm. af Nyborgsagernes udvikling, i et vist omfang ledsaget af kommentarer.

Læs mere →

Aktindsigt: alle dokumenter i Nyborgsagen

Den 14. september 2006 sender Helmuth Nyborg en klage til UVVU med henblik på at blive renset for den konstatering af "utilbørlig vildledning om egen videnskabelig indsats og resultater" som dekan Svend Hylleberg skriver i sin tjenstlige indberetning til rektor den 7. august 2006.

Læs mere →

Institutbestyrerens redegørelse til Dekanen

Institutleder Jens Mammens detaljerede redegørelse til Dekan Tom Latrup Pedersen af 23. november 2005. (Indstilling til dekanen om at nedsætte fagkyndigt udvalg til bedømmelse af Helmuth Nyborgs forskningsprojekt).

Læs mere →

Det sagkyndige udvalgs rapport

Den 7. december 2005 besluttede Tom Latrup-Pedersen at nedsætte et sagkyndigt udvalg, hvis opgave det bl.a. var at foretage en vurdering af de metoder, som Helmuth Nyborg har anvendt ved udvælgelsen og behandlingen af sine data, og dermed holdbarheden af de meddelte resultater

Den 16. marts 2006 udkommer det sagkyndige udvalgs rapport.

Læs rapporten her →
Genetics and IQ Conference

Er Helmuth Nyborg medlem af et internationalt eugenik netværk?

Nyborg er medlem af af organisationerne ISSID (International Society for the Study of Individual Differences) og ISIR (International Society for Intelligence Research). Begge organisationer publicerer såkaldt videnskabelige journaler og afholder videnskabelige møder. Imidlertid er der et omfattende personsammenfald mellem de to organisationer, og medlemmer promoverer hyppigt racehygiejniske synspunkter i offentligheden.

Læs mere →
Venn diagram
of eugenics group

Gengangerne

De støtter hinandens fupvidenskab.

En personkreds går igen i redaktionerne på de tidskrifter som er mest benyttet af IQ-forskerne. De samme personer deltager flittigt i diverse protestaktioner når deltagerne i netværket har brug for støtte. Det er ligeledes den samme kreds af personer, som ad flere omgange stod bag “protestskrivelserne” til Aarhus Universitet i forbindelse med Nyborgsagen.

Læs mere →

Nyborg fortæller om sin eugeniske ideologi

Om racehygiejne siger Nyborg:

»Det skal helst være en demokratisk proces, hvor vi afstikker regler for hvem, der bør sætte hvilke børn i verden, og det vil ikke være hensigtsmæssigt, hvis det krav ikke hviler på et demokratisk grundlag. Der er bare det ved det, at visse mennesker er totalt ligeglade med reglerne og næste generation, og i den udstrækning må man bruge tvangsmæssige midler.«

Fra et Interview med Helmuth Nyborg fra det idehistoriske blad "Tingen", nr 2, 2004.

Læs mere →

Professor Nyborgs chikane af kritikere

Professor emeritus Helmuth Nyborg er ømskindet over for kritik. Mens han hævder sin egen akademiske ytringsfrihed til det yderste, har han ikke megen respekt for andres.

Læs mere →

Hvorfor man ikke kan bestemme kønsforskelle i intelligens

Når Nyborg herefter foretager en analyse, hvor formålet er at undersøge, om der er forskel i intelligens mellem de to køn, kan man ikke vide om en eventuel differens imellem de to køn er noget reelt, eller om det blot afspejler sammensætningen af de enkelte tests.

Læs mere →

Læs mere om IQ

På tidskriftet Skeptica kan læses to velskrevne artikler om IQ af Dann Simonsen:


Permalink