Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Den 20. februar 2015

Opdateret: 23. februar 2015

Københavns Universitets Universitetsavisen har givet UVVU-kritikeren mulighed for at fremkomme med sine slagfaste synspunkter i en kronik "Derfor blev Klarlund renset".

Ravnkilde er en meget engageret mand med en intens vendetta mod UVVU, og han skal da have ret til sine synspunkter om Bente Klarlunds sag. Men i slutningen af kronikken bevæger Ravnkilde sig ind på Nyborg sagen, som han tydeligvis ikke aner noget om. Men, karakteristisk for akademikere, er han mere end villig til at udtale sig uden at kende det mindste til sagerne.

Vi måtte derfor imødegå Ravnkildes vildfarelser i kommentarfeltet. Ravnkildes kronik må I selv gå ind og læse, hvis I gider. Her bringes kun vores egen kommentar, bl.a. fordi vi er onde og manipulative, og følger ikke selv det vi prædiker om gennemført dokumentation... (det er gas).

Ravnkildes ignorering af fakta i Nyborg-sagen

BY JENS MAMMEN ON 20. FEBRUAR 2015, 14:40.

Vi skal ikke kommentere Ravnkildes gennemgang og ræsonnementer på Klarlund-dommen. Det er dog fuldstændig usagligt, når han slutter af med at parallelisere Klarlund-sagen med Helmuth Nyborg-sagen: "Også denne sag må UVVU forvente at tabe, eftersom Nyborgs sag er endnu mere oplagt end Klarlunds".

Hertil er der bare at sige, at Jens Ravnkilde burde sætte sig ind i Nyborg-sagens substans, før han udtaler sig så skråsikkert. Klarlund blev renset, fordi Østre Landsret er uenige i UVVU’s angiveligt skærpede fortolkning af, hvad der er "uredelighed". Det var ikke tilfældet med Nyborg; han blev dømt, fordi hans data og resultater simpelthen er fup og fusk og for at skjule, at hans artikel var hvidvaskning af politisk propaganda fra Den Danske Forening. Før der således skabes nye myter om Nyborg som uskyldig og forfulgt, lige nogle fakta:

  1. UVVU dømte groft sagt Nyborg uredelig, fordi Nyborg hverken ville og kunne redegøre for sine data. Ingen forskere kan altså genkende og eftergøre hans såkaldte data og resultater, hvilket er et absolut krav i den videnskabelige verden (og hvilket vi håber, at Ravnkilde også anerkender). Dernæst blev han dømt for at have holdt en ghost-writer Jørn Ebbe Vig fra Den Danske Forening skjult med den undskyldning, at denne ikke ville optræde som forfatter, hvilket man vel heller ikke kan forvente af en ghost-writer.
  2. Nyborg har nu bildt pressen (fx DR2-Deadline og Jyllands-Posten) ind, at han har tilstrækkeligt grundlag til at anlægge civilretssag mod UVVU’s afgørelse med henblik på at blive renset. Han har angiveligt præsenteret nye data/resultater, og en såkaldt uafhængig komite, nedsat at det tidsskrift, hvor hans og Vigs artikel er offentliggjort, skulle have gennemgået og godkendt den artikel, som UVVU dømte uredelig. Det er imidlertid løgn. Tværtimod har tidsskriftet over for os bekræftet, at det såkaldte ”addendum”, som Nyborg ellers har henvist til med korrektioner af sine data, ikke er noget, som tidsskriftet har lagt frem på noget tidspunkt, hvis de overhovedet har modtaget det, og at den nævnte komité desuden giver UVVU totalt medhold i de to ovennævnte forhold vedrørende ghost-writer og data-kaos, men at de bare ikke er enige i, at det skal takseres til at være uredeligt, hvilket ikke er så overraskende, da Nyborg var tidsskriftets gæsteredaktør på det nummer, hvor hans og Jørn Ebbe Vigs svindel og vås blev trykt.
  3. Nyborg og Vig har IKKE præsenteret nye data, som ændrer noget som helst andet end yderligere røgslør, og uanset deres yderst kreative forståelse af metodefrihed lykkes det dem endnu en gang ikke at underbygge artiklens resultater.
  4. Den såkaldt uafhængige komite har ikke lavet en selvstændig gennemgang af Nyborgs data/resultater, så komiteen har IKKE noget fagligt grundlag for at rense Nyborg for det, UVVU dømte ham på. De skriver endda selv, at de nok ville have fundet endnu flere fejl, hvis de havde udvist større ”scrutiny” (nøjere granskning). Og det markedsfører Nyborg som en frifindelse og underkendelse af UVVU!
  5. Alt andet lige har Nyborg altså ikke en sag ved civile domstole, som på nogen måde kan sammenlignes med Klarlunds. Så pressen og Ravnkilde bør altså for sin egen og sandhedens skyld sætte sig ind i sagens substans, før de holder mikrofon for Nyborg.

Morten Kjeldgaard
lektor, Aarhus Universitet

Jens Kvorning
undervisningsadjunkt, Aalborg Universitet

Jens Mammen
professor emeritus, adjungeret professor, Aalborg Universitet


Permalink