Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Marts 2014

Opdateret: 13. februar 2017

I Bent Jensens bog "Ulve, får og vogtere", som udkommer i disse dage, omtales Nyborgsagen ved Aarhus Universitet. Side 424-25 skriver Bent Jensen:

»På Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet erobrede en gruppe DKP-marxister i 1960'erne og 1970'erne en magtbase. En af de mest indflydelsesrige (Jens Mammen) mente i sin magisterkonferens fra 1969, at Marx' syn på menneskets frihed kunne definere "et værdimæssigt grundlag for psykologien". Mammens doktordisputats fra 1983 var præget af den sovjetiske psykolog Aleksej Leontjev. Ifølge en anonym yngre forsker ved instituttet har DKP-marxisterne kun bidraget med "marxistisk skrivebordsfilosofi, som er ren spekulation", [og] "tunge bøger, som ingen kan forstå".«

Endvidere på side 723 (note 28):

»Jens Mammen synes at have haft stor indflydelse på instituttets personalepolitik. I 2002 iværksatte han en proces, der i 2006 førte til afskedigelse af en professorkollega og konkurrent, Helmuth Nyborg. Kim Hundewadt: "Kværulanten vs. kommissæren", Jyllands-Posten 27.8.2006.«

Se Hundevadts originale artikel her, samt Jens Mammens kommenterede udgave hvor de værste misforståelser og ukorrektheder er korrigeret.

Det siger sig selv at Mammen som institutleder havde stor indflydelse på instituttets personalepolitik. Havde han forsømt dette, havde han ikke varetaget sin funktion som defineret i universitetsloven.

Det er skræmmende, at Bent Jensens bysladder kan paradere som videnskab. Bysladder, som udelukkende bygger på en enkelt elendigt researchet artikel i Jyllands-Posten. Har den borgerlige presse da ikke rost ham for det omhyggelige kildekritiske arbejde? Hvordan kan Mammens hverv som institutleder efter årtusindskiftet overhovedet have nogen relevans for fodnoteepoken? Hvilke DKP-marxister var det, der i 60'erne erobrede en magtbase? Hvad konkurrerede Mammen og Nyborg om? Hvem er den yngre kollega, og hvordan er denne kilde verificeret? Er det i sig selv diskvalificerende, at en disputats indholder en — tilmed kritisk — diskussion af en sovjetisk psykolog, som i øvrigt var hovedtaler på den internationale psykologsammenslutnings kongres i 1966 — og hvorfor nævnes det ikke, at disputatsen nok så meget er præget af den "borgerlige" britiske filosof P.F. Strawson og den amerikanske psykolog J.J. Gibson? Hvorfor nævnes det ikke, at Nyborg i sin disputats også nævner datidens marxistiske koryfæer?

I øvrigt stammer det af Bent Jensen anførte citat om Karl Marx’ syn på menneskets frihed ikke fra Mammens magisterafhandlinger, der omhandlede dels en eksperimentel undersøgelse af visuel perception dels kybernetiske (matematiske) modeller i psykologien og overhovedet ikke nævner Marx.

Sådan kunne man fortsætte i det uendelige.


Permalink