Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Den 16. januar 2014

Opdateret: 6. april 2014

Vigs blogindlæg Professor Mammen kan ikke regne, og det kan UVVU heller ikke (PDF her.)

Blogindlægget er interessant, fordi det angives at være forfattet af Nyborg, og det bærer en slående lighed med Nyborgs indlæg i Weekendavisen den 10. januar 2014. Det er nærliggende at antage, at vi her har er en kladde, som efterfølgende er blevet nedkortet og rettet til af Weekendavisens redaktion. Hvordan er denne kladde havnet hos Vig? Man kan gætte på, at Vig i lighed med tidligere har tilføjet tekniske oplysninger om de foretagne beregninger, som er Nyborg ubekendt.

Interessant er ligeledes, at Vig her for første gang afslører hvorledes den såkaldte "proportionalitetsfaktor" er beregnet. Det er den der nævnes i det bizarre og vildledende bortforklaring, Nyborg forsøgte sig med i sit sidste desperate høringssvar. Det er måske relevant af bemærke følgende om Vigs indlæg:

 1. Linket til FN’s 2007 data virker ikke. Heldigvis har vi planchen, der henvises til (vi vedlagde den UVVU-sagen som bilag P). Man kan finde tallet 5.20 for perioden 2000-2005.

 2. Nyborgs andet link:

     http://www.nationmaster.com/time.php?stat=peo_bir_rat-people-birth-rate&country=af-eritrea
    

  virker traditionen tro heller ikke. Man ser, at linket indeholder strengen "country=af-eritrea". "Af" er en kode for "Afghanistan", og "eritrea", betyder naturligvis "Eritrea". Tilsammen er de blot nonsens, hvilket tyder på at Nyborg har redigeret i tekststrengen.

  Klikker man på det, bringes man frem til Afghanistan. Det korrekte link for Eritrea er [1]. Tallet for 2005 er 38.62 og ikke 38.71 som hævdet af Nyborg.

 3. Man kan finde tallet 5.74 for året 2003 for Eritrea [2].

Den korrekte udregning er derfor:

(5.20 (2000-2005) * 38.62 (2005))/ 5.74 (2003) = 35.0

Hvem er det nu, der ikke kan regne?

Derudover er det er jo fuldstændig hen i vejret at blande data fra forskellige kilder og årstal på denne måde! Og hvorfor ikke bare skaffe FN's summariske fødselsrater for 2007 som er tilgængelige (og Eritras fødselsrate kan aflæses til 32.2), istedet for at gange med en besynderlig kvotient mellem CIA's og FN's fertiliteter? Det er jo helt håbløst!

Lad os nu se på hvad Vig har gjort. I stedet for at benytte FN's fødselsrater, som er umiddelbart tilgængelige fra FN's hjemmesider, har han lavet en kvotient mellem fertiliterne fra FN's planche (bilag P) og dem han har fundet på Nationmasters hjemmeside. Disse kvotienter er dernæst ganget på fødselsraterne fra Nationmaster, velsagtens i et forsøg på at skalere Nationmaster data til FN data og på denne måde genskabe data, som måske kunne minde om FN's. Kan man gange befolkningsdata fra CIA med en eller anden kvotient og så påstå at disse data nu på magisk måde stammer fra FN? Nej, selvfølgelig kan man ikke det.

Der er imidlertid ingen grund til at formode, at FN og Nationmasters fertilitetsdata er voldsomt forskellige (bortset fra de er fra forskellige år). Kvotienterne vil derfor være meget tæt på 1.0. Hvad regneøvelsen skal gøre godt for, er gådefuldt. Hvad har data fra Nationmaster overhovedet at gøre med data fra FN? Alene det faktum, at Nyborg nu indrømmer ikke at have brugt data fra FN, men har foretaget en uoplyst konstruktion af data betyder han reelt indrømmer videnskabelig uredelighed.

Det uforståelige i omregningen skal dog ikke afskrække os fra at gentage simulationen (beskrevet i Bilag R). Denne gang beregnes fødselsraterne ifølge den beregningsmetode, Vig her har beskrevet, og som Nyborg har sendt til Weekendavisen:

Den øverste kurve (rød) viser fødselsraterne som angivet i Figur 1 i Decay-artiklen. Kurverne længere nede er beregnet — ved hjælp af annuitetsformlen og Vigs metode — ud fra FN's fødselsrater for årene 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009 og 2010. Det ses at ingen af disse FN-data kan reproducere Nyborgs fødselsrater fra Figur 1, på trods af at Nyborg i artiklen påstår at de anvendte data stammer fra FN.

Benyttes Vigs besynderlige omregning ved hjælp af de data han har fundet på Nationmaster, fås den nederste kurve (sort). Ved denne omregning fås med andre ord anslåede fødselsrater, som ligger endnu lavere end man får ved brug af de data, FN har offentliggjort siden 2002.

Nyborgs bortforklaringer forklarer således ingenting, men understreger blot at det hele er fup, svindel, manipulation og løgn.


[1] Linket er ikke længere aktivt hos Nationmaster, men kan findes i web.archive.org: http://www.nationmaster.com/time.php?stat=peo_bir_rat-people-birth-rate&country=er-eritrea

[2] Oplysningen om fertiliteten i Eritrea i 2003 kan findes her: http://www.nationmaster.com/country-info/stats/People/Total-fertility-rate#2003


Permalink