Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Den 9. december 2013

Opdateret: 4. januar 2014

Denne dag lægger UVVU den engelske oversættelse af Afgørelsen på nettet (PDF format).

I Klagernes svar af 14. aug. på UVVU's Udkast til Afgørelse blev UVVU opfordret til at foranstalte en oversættelse af den endelige afgørelse i sagen til engelsk, idet det videnskabelige produkt er publiceret i et internationalt, engelsksproget tidsskrift. UVVU ignorerede denne forspørgsel, og svarede heller ikke på den. Opfordringen til at oversætte Afgørelsen til engelsk blev gentaget i en email til kontorchef Charlotte Elverdam den. 14. november 2013, men også denne henvendelse blev ignoreret.

Tre uger efter Nyborgs internationale støtter er begyndt at sende protestbreve til minister Morten Østergaard, foreligger oversættelsen omsider.

Den engelske oversættelse (ligesom den danske version på UVVU's hjemmeside) er anonymiseret, således at ikke engang artiklens titel eller tidsskriftets navn optræder, hvilket jo gør dem helt værdiløse for dem, som ikke i forvejen ved, hvem og hvad det drejer sig om. Det virker ret besynderligt eftersom de ikke-anonymiserede versioner alligevel er offentligt tilgængelige via aktindsigt. UVVU administrerer naturligvis bestemmelsen efter bekendtgørelsen, som dog burde konsekvens-rettes efter ombudsmandens afgørelse om aktindsigt.


Permalink