Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Den 1. december 2013

Opdateret: 5. januar 2014

Decembernummeret af FORSKERforum er et temanummer omhandlende UVVU dommen over Nyborg. Nummeret indeholder flere artikler:

  • Nyborg dømt som fusker (s. 19.)
  • Whistleblowere i gabestokken, p. 20-21. Nyborg-sagen har været en sejtrækker og ørkenvandring for de tre klagere, der føler sig modarbejdet og negligeret af UVVU.
  • "Nogen måtte jo sige stop", p. 21.
  • Nyborg vil ikke interviewes, p. 22.
  • "Nyborg udsat for justitsmord", p. 22-23. Nyborg opfordrer til protest mod UVVUs afgørelse. Og han bakkes op fra en broget flok.
  • Støttes af internationale freakshow, p. 23.

Whistleblowerartiklen i FORSKERforum blev ledsaget af en graf fra Klagernes Bilag R, der viser at Nyborgs data ikke kan stamme fra FN.

Nyborgs ghostwriter Ebbe Vig mener at Danmarks Statistik bevidst underdriver indvandrenes fødselsrater for at bedrage befolkningen. Derfor laver han sin egen befolkningsfremskrivning, som starter i 1979. For hvert år beregnes tilvæksten for samtlige 235 nationaliteter som er repræsenteret i Danmark, angiveligt ved at benytte FN's fødselsrater for hjemlandene. Den øverste kurve (lyserød) er aflæst fra Figur 1 i Nyborgs artikel og viser indvandrenes fødselrate. De nederste kurver er beregnet af klagerne efter Vig/Nyborgs metode, ved brug af FN's officielle tal fra 2002-2010. Nyborg hævder at have benyttet FN's tal fra 2007 (lyseblå), hvilket som det ses ikke kan være rigtigt.

Disse meget høje fødselsrater af ukendt herkomst benytter Vig/Nyborg herefter i en eksponentielt voksende befolkningsprojektion som går frem til 2072, og som ikke overraskende ender med et stort flertal af indvandrere.

De vestlige landes fødselsrater holdes derimod på et kunstivt lavt niveau på 9.6 (pr. 1000), et tal som Nyborg heller ikke kan dokumentere.


Permalink