Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Den 28. oktober 2013

Opdateret: 22. december 2013

UVVU's endelige afgørelse.

Udvalget finder således, at Indklagede forsætligt har foretaget uretmæssig angivelse af forfatterrolle, jf. bekendtgørelsen om UVVU § 2, nr. 6, og at Indklagede groft uagtsomt har angivet en vildledende reference på en sådan måde, der må sidestilles med uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data, jf. bekendtgørelsen om UVVU § 2, nr. 1.

Udvalget henstiller derfor, at ovennævnte artikel trækkes tilbage, jf. § 15, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelsen om UVVU.


Permalink