Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Den 14. juni 2013

Opdateret: 22. juni 2013

Sagens parter tilsendes med mail Udkast til afgørelse fra UVVU:

Til Jens Mammen, Jens Kvorning og Morten Kjeldgaard

Vedhæftet følger til orientering Udvalgene vedrørende Videnskabelig
Uredeligheds udkast til afgørelse i klage af 12. december 2011
fra Jens Mammen, Jens Kvorning og Morten Kjeldgaard over Helmuth
Nyborg. Vi anmoder venligst om eventuelle bemærkninger inden
15. august 2013.

UVVU henstiller til, at I behandler sagen fortroligt, indtil der
foreligger en endelig afgørelse, jf. § 10 i forretningsordenen
for UVVU. Vi må dog samtidig oplyse, at sager der verserer for
UVVU efter ombudsmandens vurdering er omfattet af
aktindsigt. UVVU vil derfor som udgangspunkt give aktindsigt i
sagen - også i dette udkast - hvis vi modtager en anmodning om
det.

Venlig hilsen

Charlotte Elverdam
Kontorchef
Juridisk kontor/Center for Ledelse og Jura
Ministeriet for Forskning, Innovation og
Videregående Uddannelser
Styrelsen for Forskning og Innovation
Bredgade 40
DK-1260 København K

Når der i mailen står "klage af 12. december 2011" er det en fejl. Der burde stå "klage af 12. september 2011."

Sammen med Udkastet (som det hedder) tilsendes yderligere to dokumenter, nemlig udvalgets tre spørgsmål til den udpegede sagkyndige ekspert, professor Lisbeth B. Knudsen fra Aalborg Universitet, samt dennes besvarelse på spørgsmålene.

UVVU fortier stort set disse spørgsmål, samt svarene på dem, i Udkastet og i den endelige afgørelse.

Yderligere denne dag: Ved Hässleholms tingsrätt i Sverige dømtes lederen af det højreekstreme Nationaldemokraterne Nils-Erik Hennix for hets mot folkgrupp. I sit forsvar refererede Hennix til til en publikation af Helmuth Nyborg, hvori Nyborg hævder at der findes store forskelle i intelligens mellem forskellige folkeslag. I retten hævdede Hennix at han blot havde videreformidlet hvad Nyborg allerede har skrevet.


Permalink