Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Den 1. marts 2013

Opdateret: 5. marts 2013

På side 31 i martsnummeret af FORSKERforum efterlyses UVVU's formand, landsdommer Henrik Gunst Andersen, og bladet fortsætter sin løbende kritik af UVVU's håndtering af plagiatsagen mod Helmuth Nyborg:

»Det er landsdommer Gunst Andersen som har ansvaret for den særprægede sagsbehandling. Hertil hører, at han har skabt sine helt egne regler for, hvordan UVVU skulle sagsbehandle, og de var helt på tværs af, hvad der ellers gælder for den offentlige forvaltning. Det gav Gunst Andersen en påtale fra Ombudsmanden, med påbud om at få orden på udvalgets forvaltning. Men den er han tilsyneladende ligeglad med. FORSKERforum beder med mellemrum UVVU oplyse, hvornår Nyborgsagen forventes afgjort? Men udvalget med sine egne regler er fortsat helt tavst.«


Permalink