Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Den 18. august 2010

Opdateret: 17. december 2013

Email fra Vig til Nyborg, hvori han omtaler sin befolkningsmodel samt betingelserne for, at Nyborg må benytte den:

»du pligter dig samtidig til ikke at videresælge eller overdrage min befolkningsmodel som beskrevet (præcist afgrænset til regnearket i tilfælde af uenighed) til andre opgaver end dine egne.«

Endvidere tilbyder Vig "supervision i modellens opbygning, tabellerne, formlerne og grafikken. Sluttelig får du DVD-en og jeg betalingen".

Email fra Nyborg til Vig den 18 august 2010 kl. 09:47:

»Jeg er helt indforstået med, at jeg ikke må videresælge eller overdrage din befolkningsmodel. Hvis du også er indforstået med ikke at publicere IQ resultater før de er publiceret i Personality and Individual Differences-journalen (hvorefter alt naturligvis er frit og citerbart) – ja, så ser det ud til at vi er enige, og kan gå over til det væsentlige: Betaling af kr. 20.000,- og få gang i supervision og analyser.«

Vi har kendskab til denne email udveksling, fordi den er beskrevet i Nyborgs første høringssvar af 26. okt. 2011.


Permalink