Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Den 16. januar 2010

Opdateret: 14. november 2012

Dekan Svend Hyllebergs fremragende svar (PDF her) på Informations besynderlige Nyborg-dyrkelse i avisen den 11. januar. Indlægget kan tolkes som Aarhus Universitets uofficielle svar på interviewet, hvor Nyborg portrætteres som en forfulgt stakkel. Hylleberg skriver bla.a.:

»"Lad mig derfor understrege, at ‘Helmuth Nyborg-sagen’ intet har at gøre med hans offentlige erklæringer om intelligensforskelle mellem kønnene. Helmuth Nyborg havde og har fortsat, som alle andre videnskabelige medarbejdere ved Aarhus Universitet, fuld ytringsfrihed, og ingen vil drømme om at anfægte denne.«

Det har Hylleberg og andre sagt med tydelighed mange gange tidligere, og det bekræftes af de dokumenter som er tilgængelige for offentligheden her på stedet. Desværre er den myte, Nyborg er ved at etablere om sig selv så dramatisk og interessant, at den næppe mister journalisternes interesse foreløbig.

At Nyborgs køns- og andre forskelle i intelligens er fup og fidus er så en anden sag.

Information har denne dag ligeledes et læsebrev "Information og Nyborg på glatis" af Jens Mammen, som her citeres i sin helhed:

Jeg var institutleder på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, fra Nyborg-sagens begyndelse og indtil juli 2006, og jeg er chokeret over, hvor mange usandheder Helmuth Nyborg den 11. januar fik lov at lukke ud i Informations spalter. Sagen drejer nemlig sig nemlig ikke om værdikamp vedrørende de to køns intelligens, men om kvaliteten af Nyborgs forskning, som universitet har pligt til at forholde sig til.

Sagen har været stærkt eksponeret i medierne med mange kritiske indlæg mod Nyborgs fremstilling af sagen, og der har i et par år på lektor Morten Kjeldgaards offentligt tilgængelige hjemmeside eugenik.dk ligget en komplet samling af sagens officielle akter, som muliggør en grundig research for journalister og andre interesserede, og som klart ville afsløre Nyborgs vildledning af offentligheden. Der har været flere henvisninger hertil i pressen. Det kan derfor undre, at Information igen, ligesom redaktionschef Rune Lykkeberg i juli 2007, er hoppet på limpinden om heksejagt osv.

Angående UVVU’s såkaldte frifindelse af Nyborg for uredelighed bør man vide, at udvalget ikke tog stilling til forskningens kvalitet, at afvisningen ikke var saglig, men forskningspolitisk motiveret og kunne benytte sig af et smuthul i regelgrundlaget, som siden af samme grund er blevet lukket af ministeren.


Permalink