Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Den 30. juli 2007

Opdateret: 17. november 2012

Professor, dr. jur. Ellen Margrethe Basses kronik i Jyllands-Posten "Forskningens kvalitet og troværdighed", hvori hun fremfører en stærk fagjuridisk kritik af UVVUs UVVU's opbygning og funktionsmåde. (PDF'er i en scannet og i en læse-let udgave fra Infomedia.)

Ellen Margrethe Basse afslutter sin kronik med at stille følgende tre spørgsmål:

Kan det siges at styrke tilliden til dansk forsknings troværdighed, hvis der tages udgangspunkt i, at en forsker, der har kontroversielle synspunkter, kan undlade at fremlægges sit dokumentationsmateriale, i situationer hvor andre vil blive kritiseret?

Styrker det forskningens troværdighed, at UVVU uden en bemyndigelse hertil i lovgivningen dels kritiserer AU's tidligere rektor for manglende klarhed i sine ledelsesmæssige indgreb, dels pålægger den aktuelle Aarhus Universitetsledelse (dekanen) en bevisbyrde for, at de konkrete ledelsesmæssige indgreb kan begrundes ud fra de kriterier, der indgår i UVVU's egen strafferetlige vurdering?

Er det hensigtsmæssigt, hvis universitetsledelsen skal basere sin kvalitetskontrol og udøvelsen af ledelsesmæssige funktioner på strafferettens logik?

Og hun besvarer selv sine spørgsmål:

Næppe!

Mit svar er bl.a. derfor, at UVVU ikke fungerer på en måde, der styrker forskningens troværdighed.


Permalink