Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Den 27. februar 2007

Opdateret: 15. november 2012

Rektor Lauritz Holm-Nielsens afsluttende replik til Nyborg ( PDF af det originale dokument her.)

Rektor skriver i et (for ham) usædvanligt skarpt sprog (min fremhævning):

»Helmuth Nyborgs mail indeholder i stedet en række angreb på den tidligere institutleder ved Psykologisk Institut og et forsøg på at sætte spørgsmålstegn ved det sagkyndige udvalgs ekspertise. Angrebene på institutleder Jens Mammen taler for sig selv, og de må betegnes som helt og aldeles fordrejede og uacceptable.«

... og rektor fortsætter:

»Vedrørende Helmuth Nyborgs forsøg på stemple professor Jan-Eric Gustafsson som en opponent, der på grund af et fra Helmuth Nyborg afvigende synspunkt ikke kan tages alvorlig, kan jeg henvise til Nyborgs mentor A.R. Jensen, der i sin bog fra 1998, The g factar: The science of mental ability, Westport, CT: Praeger omtaler "the Swedish psychometrician Jan-Eric Gustafsson" og karakteriserer hans arbejde som "interesting"; "important" og "impressive" (p. 125), og om Gustafsson (1988): "This is one of the important articles of the last decade; it summarizes much of Gustafsson's important work on the hierarchical factor analysis of abilities, ... It is highly recommended for those with some technical background (p. 135)."«

Se tilhørende korrespondence i disse opslag:

Desværre, som det vil vise sig, ignorerer UVVU fuldstændig og aldeles Aarhus Universitets oplysninger, og træffer udelukkende sin beslutning på et prinicpielt politisk ønske om at markere retten til akademisk ytringsfrihed. En skandale uden lige i dansk forvaltningshistorie.


Permalink