Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Den 3. november 2006

Opdateret: 15. november 2012

Rektor Lauritz Holm-Nielsens helt centrale svar til UVVU vedrørende Nyborgsagen (PDF her.)

Heri gør rektor rede for Nyborgsagens forløb set fra universitetets side. Han skriver:

»Dekanen gjorde Helmuth Nyborg opmærksom på, at efter hans vurdering var udvalgets kritik af "Skanderborgprojektet" så alvorlig, at universitetet ikke kunne sidde den overhørig.»

Det er klart, at et universitet ikke kan sidde et fagkyndigt udvalgs rapport overhørigt, vel at mærke et udvalg som Nyborg selv har accepteret sammensætningen af. Og udvalgets rapport er overordentlig kritisk, selvom det for lægmand måske ikke synes at være det, den er nemlig udfærdiget i et karakteristisk akademisk høflighedssprog, som ikke bruges andre steder i samfundet.

Det udvalg, der tales om her, er det "sagkyndige udvalg", og deres rapport af 16. marts 2006. Endvidere skriver rektor:

»Vurderingen af, at Helmuth Nyborg burde have vidst, at hans undersøgelse var yderst mangelfuld og mangelfuldt monitoreret, og at hans beskrivelse af den både var mangelfuld og flere steder ukorrekt, samt at han har demonstreret et helt utilstrækkeligt kendskab til de anvendte statistiske metoders anvendelighed og begrænsninger, var baseret på 10 udførlige punkter angivet i dekanens indberetning.«

Den "dekanens inberetning" rektor taler om her er dekan Svend Hyllebergs tjenstlige indberetning af 7. august 2006 til rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Rektor opsummerer:

»På den baggrund fandt jeg, at Helmuth Nyborg ikke har levet op til de pligter, som er foreskrevet i tjenestemandslovens pgf. 10 ved, som anført, at udvise groft forsømmelig adfærd i forbindelse med den omhandlede undersøgelses tilrettelæggelse og monitorering, og ved anvendelse af dens resultater.«


Permalink