Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Den 16. marts 2006

Opdateret: 21. november 2012

Denne dag udkommer Rapport udarbejdet af "Sagkyndigt Udvalg til bedømmelse af Helmuth Nyborgs forskningsprojekt vedrørende kønsforskelle i intelligens"

Det sagkyndige udvalg er sammensat som følger:

  • professor Niels Keiding, Københavns Universitet
  • Professor Jens Ledet Jensen, Aarhus Universitet
  • professor Jan-Eric Gustafsson, Gøteborg Universitet

De to første er blandt Danmarks mest kvalificerede og internationalt anerkendte statistikere, og Gustafsson er en internationalt anerkendt intelligensforsker, som vel og mærke også anerkendes af Nyborgs forbillede og mentor, Arthur Jensen.

Det er vigtigt at bemærke, at Helmuth Nyborg har godkendt udvalgets sammensætning, noget han senere glemmer, da han undsiger udvalgets kompetence.


Permalink