Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Den 28. januar 2006

Opdateret: 21. november 2012

Institutleder Jens Mammen rundsender til alle medarbejdere ved Psykologisk Institut en orientering om, at dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet den 6. december 2005 har nedsat et fagkyndigt udvalg til bedømmelse af Helmuth Nyborgs forskningsprojekt vedrørende kønsforskelle i intelligens.


Permalink