Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Den 3. december 2005

Opdateret: 21. november 2012

Helmuth Nyborgs internationale appelskrivelse på nettet. Denne skrivelse er så fuld af løgne, fordrejninger og overdrivelser, at den senere kommer til at koste Helmuth Nyborg en næse fra Aarhus Universitet, og han tvinges til at trække den tilbage. Det hele er dokumenteret i bilag 86 i aktindsigten.

Ikke desto mindre lægger denne skrivelse grunden til myten om at Helmuth Nyborg forfølges af universitetet, som forsøger at begrænse hans "akademiske ytringsfrihed."

Appelskrivelsen udkommer i SAFS Newsletter nummer 42, Januar 2006 (Society for Academic Freedom and Scholarship.)

Nedenstående er klippet fra "http://www.jerrypournelle.com" hvor det fandtes til og med den 26. december 2005.

I need support - as described in the letter below. If you want to
defend academic freedom, please write a letter of support.

Best
Helmuth Nyborg

Dear Colleague. December 3rd 2005

At the 2001 meeting of the International Society for
Intelligencea Research (ISIR), I reported a 4 IQ point advantage
for males in intelligence.  Upon my return to Denmark I was
interviewed by a journalist, and a veritable media storm ensued.
The director of my institute publicly stated that he would
personally look into the situation.  He also said that I made a
fool of myself and my institute.  Consequently, a "Committee for
Proper Research" reprimanded me for what they saw as "premature
publication" - i.e. reporting in the media before a full
publication in a peer-reviewed journal was at hand.  I was called
to several meetings with the Dean and the President of the
University. The paper was eventually published (See Nyborg,
H. (2005) Sex-related differences in general intelligence g,
brain size, and social status. Personality and Individual
Differences, 39, 497-509; available online at 
http://www.sciencedirect.com.)

In 2004 the director wrote to the dean, saying that he could
not evaluate my research contribution in his yearly report. In
April 2005 he halted my ongoing 30 year longitudinal research
project by confiscating the research protocols and informing the
Dean he would setup a committee to re-examine my calculations and
the method (hierarchical factor analysis) used.  As of December
3rd. 2005, I have not been notified who is on the committee.

I am asking if you will write me a letter of support. If so, please
address it "To Whom it may Concern", use official paper with you
professional affiliation stated, and send it to me at
 helmuthnyborg@msn.com or to my private address:
Adslev Skovvej 2, DK-8362, Hoerning, Denmark.

Please feel free to comment on any aspect of the academic freedom
and scholarship issues raised that you find relevant.

I will then assemble the letters and use them in a defense of my
academic freedom.

Helmuth Nyborg Professor, dr. phil., Department of Psychology, University of Aarhus, Denmark.

Her følger så en udgave med institutleder, professor Jens Mammens kommentarer indsat og markeret med denne skrifttype.

I need support - as described in the letter below. If you want to
defend academic freedom, please write a letter of support.

Best
Helmuth Nyborg

Allerede I denne indledning hævdes det — i strid med kendsgerningerne — at den aktuelle sag handler om forsvar for akademisk frihed, som læseren altså må få indtryk af er blevet undertrykt.

Dear Colleague. December 3rd 2005

At the 2001 meeting of the International Society for Intelligencea
Research (ISIR), I reported a 4 IQ point advantage for males in
intelligence.

Det er muligvis sandt. HN'S abstract optræder — i modsætning til andre indlæg — ikke i proceedings fra ISIR-konferencen december 2001 på netadressen http://www.isironline.org. Men i det paper, som HN har oplyst at have fremlagt på kongressen (sagens bilag A2), fremgår de 4 IQ points som 3,94 i nederste linie i Table 4.

Upon my return to Denmark I was interviewed by a journalist, and a
veritable media storm ensued.

Her bibringes læseren det fejlagtige indtryk, at det, som HN oplyste til journalisten, og som kom i medierne, var en forskel på mænd og kvinders intelligens på 4 IQ points i mændenes favør, og at det var denne påstand, som der blev reageret på. Imidlertid var det, som faktisk blev meddelt i medierne efter interviewet med HN, at mænd var 27% mere intelligente end kvinder (i Politiken den 8. januar 2002 og derefter bekræftet af HN selv i TV og radio), hvilket jo er noget ganske andet. Mediestormen skyldtes dog heller ikke selve denne påstand, men derimod det forhold, at HN ikke ville fremlægge dokumentation for påstanden. Senere, i en pressemeddelelse den 19. januar 2002 (sagens bilag A1), modererede HN sin påstand til en mindre forskel mellem kønnenes intelligens, men dog stadig signifikant. Denne forskel ville han dog heller ikke dokumentere, og det var dette forhold, som der fortsat blev reageret på i pressen.

The director of my institute publicly stated that he would
personally look into the situation.

Ja, men ikke den situation, som HN fremstiller. Derimod det forhold, at Helmuth Nyborg henviste til dokumentationsmateriale, som han ikke ville vise til andre.

He also said that I made a fool of myself and my institute.

Det har ikke været muligt at rekonstruere, hvad HN hentyder til.

Consequently, a "Committee for Proper Research" reprimanded me for
what they saw as "premature publication" - i.e. reporting in the media
before a full publication in a peer-reviewed journal was at hand.

"Consequently" er groft vildledende, da det ikke var det allerede omtalte — men fordrejet fremstillede — sagsforløb i januar 2002, der blev indbragt for praksisudvalget, men derimod et nyt forhold i forbindelse med HN's 2003-bog (sagens bilag A3) i efteråret 2003. Påstanden om, at dette forhold drejede sig om "premature publication" er ikke korrekt, hvilket fremgår af praksisudvalgets udtalelse af 25. februar 2004, sagens bilag IX.

I was called to several meetings with the Dean and the President of
the University. The paper was eventually published (See Nyborg,
H. (2005) Sex-related differences in general intelligence g, brain
size, and social status. Personality and Individual Differences, 39,
497-509; available online at 
http://www.sciencedirect.com.)

Her bibringes læseren det fejlagtige indtryk, at HN med denne publikation (sagens bilag A22), ganske vist med nogen forsinkelse, har rettet op på det forhold, han er kritiseret for, nemlig "premature publication", hvor den faktiske kritik imidlertid gik på manglende dokumentation. En fortsat kritik af HN må på denne baggrund forekomme læseren overdreven eller urimelig.

In 2004 the director wrote to the dean, saying that he could not
evaluate my research contribution in his yearly report. In April 2005
he halted my ongoing 30 year longitudinal research project

Det er HN's påstand, at hans projekt blev afbrudt som følge af aflevering af protokollerne. Indtrykket af, at dette skulle være tilfældet, forstærkes over for læseren ved den tendentiøse betegnelse af projektet som "ongoing 30 year longitudinal", uanset at indsamlingen af data i henhold til designet skulle være foregået i en 14-årig periode fra 1976 til 1990 (jvf. sagens bilag A2). På PI's hjemmeside omtaltes undersøgelsen da også således: "Igangværende forskning: A 14-year cohort-sequential study of covariant hormonal body, brain, ability, and personality development in 420 8-18 year old boys and girls, selected for age, sex, and the socio-economical status of their parents", jvf. forsiden på bilag A2.

by confiscating the research protocols

Protokollerne blev på ingen måde konfiskerede. Af hensyn til bedømmelsesudvalgets adgang til protokollerne blev de opbevaret på instituttets sekretariat, hvor Helmuth Nyborg havde adgang til dem under overvågning. Det kan i øvrigt oplyses, at arkivskabene med protokollerne blev afleveret ulåste af Helmuth Nyborg og uden tilhørende nøgler. Det var derfor nødvendigt at aflåse dem med hængelås, for at sikre, at uvedkommende ikke havde adgang. Protokollerne indeholdt personfølsomt materiale. Protokollerne er siden tilbageleveret i uændret stand til Helmuth Nyborg.

and informing the Dean he would setup a committee to re-examine my
calculations and the method (hierarchical factor analysis) used.

Læseren bibringes her det fejlagtige indtryk, at institutlederen finder selve metoden hierarkisk faktor analyse problematisk, og at det derfor bl.a. er denne metode, som udvalget skal se kritisk på. Det antydes dermed fejlagtigt, at undersøgelsen udspringer af en metodisk uenighed (udover at det ovenfor også kraftigt og fejlagtigt antydes, at den udspringer af en utilfredshed med HN's konklusioner vedrørende intelligens). HN havde i øvrigt selv bedt om nedsættelse af bedømmelsesudvalget..

As of December 3rd. 2005, I have not been notified who is on the
committee.

Læseren bibringes her det fejlagtige indtryk, at udvalget allerede (3. dec. 2005) er nedsat, men at HN ikke er blevet oplyst om sammensætningen. Sandheden er, at udvalget ikke var nedsat endnu, men afventede en procedure, der indbefattede høring af HN. I sit senere høringssvar godkendte HN udvalgets sammensætning.

I am asking if you will write me a letter of support. If so, please
address it "To Whom it may Concern", use official paper with you
professional affiliation stated, and send it to me at

helmuthnyborg@msn.com or to my private address:
Adslev Skovvej 2, DK-8362, Hoerning, Denmark.
Please feel free to comment on any aspect of the academic freedom
and scholarship issues raised that you find relevant.

Læseren bibringes her det fejlagtige indtryk, at AU's undersøgelse er et angreb på HN's akademiske frihed.

I will then assemble the letters and use them in a defense of my
academic freedom.

Her gentages det, at AU's undersøgelse er et angreb på HN's akademiske frihed, og at AU altså som institution undertrykker den akademiske frihed. Det antydes ikke et eneste sted i brevet, at der er rejst spørgsmål om kvaliteten af og adgangen til HN's dokumentation, og at det i virkeligheden er sagens kerne.

Helmuth Nyborg
Professor, dr. phil., Department of Psychology, University of
Aarhus, Denmark.

Permalink