Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Den 24. november 2003

Opdateret: 14. november 2012

Tidskriftet PAID's redaktion angiver at modtage artiklen "Sex-related differences in general intelligence g, brain size, and social status" til optagelse i tidsskriftet.

Vi kender ikke teksten på dette artikeludkast, men det må formodes at være beslægtet med manuskriptet dateret 5. januar 2004 (bilag 54 i aktindsigten).

Denne dag afsender Nyborg sin klage over Pia Ankersen til Praksisudvalget ved Aarhus Universitet. Klagen er foranlediget af kronikken i Jyllands-Posten den 9. oktober 2003 af Pia Ankersen, Jørgen Poulsen og Siggi Kristoffersen. Nyborg delagtiggør endvidere Praksisudvalget i at han er ved at forberede en klagesag til UVVU over de tre.


Permalink