Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

The Pioneer Fund

25. juli 2007

The Pioneer Fund er en amerikansk non-profit organisation som blev grundlagt i 1937 af den stærkt højreorienterede tekstilmagnat Wickliffe Draper (1891-1972) med det formål at give økonomisk støtte til efterkommere af hvide indbyggere fra de oprindelige 13 kolonier. Yderligere havde fonden til formål at støtte studier i "race-forbedring" gennem eugenik. Blandt grundlæggerne af Pioneer Fund var Harry Laughlin, en af de mest indflydelsesrige fortalere for eugenisk sterilisation i USA, og i 1922 forfatter til et omhyggeligt udtænkt lovudkast "Eugenical Sterilization in the United States", som blev optakten til en lovliggørelse af eugenisk sterilisation og for gennemførelse af forskellige sterilisationsprogrammer i USA. Harry Laughlin blev i 1936 hædret af naziregimet i Tyskland med en æresdoktorgrad fra Heidelberg Universitet for hans arbejde med racehygieine. Som en af sine første handlinger lod Laughlin Pioneer Fund importere og distribuere nazi-propagandafilmen "Erbkrank", hvis formål var at skabe folkelig opbakning for nazisternes eutanasilovgivning. Sterilisationsprogrammerne i USA var, indtil de gradvist blev udfaset i 1970'erne, ansvarlige for sterilisation af mindst 60.000 fysisk og mentalt handicappede amerikanere.

Wickliffe Draper's egentlige motiv for at financiere Pioneer Fund var dog primært et ønske om at bevise at negre var hvide intelligens- og udviklingmæssigt inferiøre. Udover Pioneer Fund sponsorerede Draper i 1960'erne fortalere for repatriering af sorte til Afrika, antisemitiske bevægelser og Holocaust benægtere på den rabiate højrefløj. Draper brugte ligeledes store beløb på at bekæmpe borgerrettighedsbevægelsen og ligestillingen af racerne i sydstaterne.

I de senere år har Pioneer Fund været en af hovedkilderne til støtte af forskning i hypotesen om racebestemte forskelle i intelligens. Dette skabte i 1994 røre med udgivelsen af bogen "The Bell Curve" af Murray og Herrnstein, et arbejde som fik betydelig økonomisk støtte fra fonden.

Rangordning af mennesker efter IQ

Traditionelt har racismen søgt at rangordne mennesker efter karakteristika i deres etniske gruppe. Typisk er udseende, opførsel og skikke blevet anvendt til at nedgøre mennesker af anden etnisk afstamning. Eugenikerne og de såkaldte "videnskabelige racister" er klar over, at denne argumentation ikke kan benyttes i moderne tid; det satte nazisternes nederlag et punktum for. Men i de moderne vestlige informationssamfund er intelligens blevet menneskers vigtigste resurse, og eugenikerne har derfor kastet sig over studiet af intelligens som myrer over et stykke sukker. I bund og grund er det er jo naivt at tro at hjernen, med dens 100 milliarder synapser, kan karakteriseres af et enkelt tal, intelligenskvotienten IQ. Men IQ-tilhængerne er fast forankret i en tro på, at et enkelt tal, g-faktoren, kan bruges som udtryk for et individs muligheder for at klare sig godt i samfundet, og at målingen af intelligenskvotienten IQ kan bruges som en målestok for g-faktoren. Der er dog intet biologisk belæg for denne påstand, og der vil givetvis heller aldrig blive det. Men indsigt i naturen og biologien er heller ikke eugenikernes mål. Det er indførelse af eugenik, forbedring af befolkningens arvemasse. Skabelsen af elite-mennesker.

J. Philippe Rushton

The Pioneer Fund ledes nu af Philippe Rushton, professor i psykologi ved University of Western Ontario. Rushton's meget kontroversielle (og faktuelt forkerte) teori er at menneskeheden består af tre grene, hvide, asiater og sorte. De to første har udviklet sig til racer som er mere intelligente, familieorienterede og sociale end den sorte race. Den sorte race er, ifølge Rushton, mindre begavet, langsommere modnet, mindre seksuelt tilbageholdende og mere aggressiv end de hvide og asiatiske racer. I artiklen "Race Differences in Sexual Behavior: Testing an Evolutionary Hypothesis" benytter Rushton sig af 60 omhyggeligt udvalgte karakteristika for at påvise sin hypotese om at sorte er på et lavere udviklingstrin end hvide. Disse karakteristika indbefatter alt fra hjerne-størrelse til hyppigheden af fellatio med prostituerede, men trods den polerede akademiske form bliver sjofelheden af Rushton's racistiske holdninger helt tydelig, når han benytter detaljerede beregninger af penis -størrelse og -vinkel i erigeret tilstand, samt størrelse og placering af klitoris for at dokumentere, at ikke blot har sorte større penis end hvide og asiater, men at dette forklarer deres promiskuitet og store reproduktion.

På trods af udbredt modstand og berettiget forargelse mod Rushtons racistiske teorier, kunne han som fastansat professor ved University of Ontario påberåbe sig akademisk frihed, og en ophidset offentligheds forsøg på at få ham afsat blev af universitetets ledelse sammenlignet med Ayatollah Khomeinis dødsdom over Salman Rushdie.

Mankind Quarterly

Men Rushton's vulgære racistiske teorier kommer ikke af intet. Rushton bygger videre på en lang tradition og på arbejder af folk som Arthur Jensen, Hans Eysenck og Richard Lynn. Alle disse mænd er tæt forbundne gennem tidskriftet Mankind Quarterly, som er den primære publikation for eugenik, alle med Pioneer Fund som den primære financieringskilde, alle med fornemme universitetstitler, og alle med forbindelser til utra-højreorienterede kredse.

Redaktør og ejer af Mankind Quarterly er Roger Pearson, en britisk økonom med stærke nazi-sympatier. Som medredaktør ved tidskriftet havde Pearson humanbiologen Otmar von Verschuer til dennes død i 1977. Under nazistyret var von Verschuer direktør for "Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre, und Eugenik" i Berlin. Fra 1944 arbejdede von Verschuer i Auschwitz som chef for Josef Mengele, men undgik at blive straffet for krigsforbrydelser på grund af manglende beviser. Der har ikke manglet eugenisk ekspertise i Mankind Quarterly's redaktionskontorer.

Linda Gottfredson

Den sidste figur som skal nævnes i dette farverige persongalleri er sociologen og Mensa-prismodtageren Linda Gottfredson, som er underviser ved University of Delaware. Med en ekstremt omfangsrig produktion udgør hun eugenikkens "menneskelige ansigt", men ikke desto mindre er Gottfredson støttet af Pioneer Fund, og har benhårdt støttet Murray og Herrnstein's raceteorier fra "The Bell Curve".

Netværket

Gruppen af eugenikere omkring Rushton, Lynn og Gottfredsson udgør et tætvævet og særdeles produktivt netværk af folk der citerer hinandens arbejder, hjælper hinanden, og publicerer i et fåtal af tidskrifter som redigeres af gruppens medlemmer. Alle finder støtte til deres arbejde i Pioneer Fund, og alle medvirker til at bevæbne den yderste ekstreme højrefløj med "videnskabelige" racistiske argumenter.

Helmuth Nyborg, nu forhenværende psykologiprofessor ved Aarhus Universitet, hører til i denne gruppe. Dog ikke blandt de mest betydningsfulde medlemmer, idet han i sin karriere hovedsaligt har beskæftiget sig med at gentage og bekræfte de andres analyser. Ikke desto mindre har Helmuth Nyborg ofte trådt frem i danske medier med eugeniske synspunkter. For eksempel har Helmuth Nyborg offentligt argumenteret for, at de dårligst begavede danskere skulle betales for at undlade at reproducere sig. Den idé har Helmuth Nyborg fra transistorens stærkt racistiske opfinder William Shockley, som i 1960erne foreslog at betale afro-amerikanere for at lade sig sterilisere, $1000 for hvert point de lå under 100 på IQ skalaen.

Utopien: en forbedret menneskehed

Helmuth Nyborg og de øvrige eugenikere mener at staten har ansvar for opdragelsen af børn, og at det er statens ret og pligt at bidrage til en forbedring af arvemassen i befolkningen, i den, isoleret set, idealistiske forestilling om et bedre samfund og en bedre menneskelighed. Men ideerne er i grund og bund fascistiske, og hele den pseudovidenskabelige fernis som Rushton, Gottfredson og Helmuth Nyborg dækker sig bag er intet andet end fascistisk new-speak. Men eugenikerne har trods alt forfinet deres metoder. Nu går man ikke officielt ind for statssanktioneret udryddelse af bestemte befolkningsgrupper, men en gradvis proces hvor sterilisation og genetisk sortering anvendes.

Senest har Helmuth Nyborg, under stor mediebevågenhed, lanceret en analyse som angiveligt skulle godtgøre at kvinders intelligenskvotient i gennemsnit er 8 point lavere end mænds. Helmuth Nyborgs analyse af kønnets betydning på g-faktoren er ingenlunde original, endsige ny. Tilsvarende analyser blev publiceret af Lynn i 1999, og før ham af Stumpf og Jackson i 1994.

Pioneer Fund's sociale netværk, fra www.namebase.org.


Permalink