Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Hvad er eugenik?

Eugenik, eller racehygiejne, er en samfundspolitisk teori, en ideologi, som promoverer en forbedring af den menneskelige befolkning gennem selektiv parring. Ideen blev populær i slutningen af det nittende århundrede, hvor Sir Francis Galton lagde grunden til den eugeniske ideologi og han betragtes nu som den moderne eugeniks "intellektuelle fader". Eugenikerne var inspireret af Charles Darwins teori fra 1859 om evolution gennem naturlig udvælgelse, men som de grundlæggende misforstod.

"60.000 Reichsmark koster denne evnesvage folkefællesskabet i hans levetid. Folkekammerat, det er også dine penge.
Læs Neues Folk, månedshæfte for racepolitik."

Nazistisk propagandaplakat for euthanasi.

Historisk er eugenikens principper blevet anvendt på forskellige måder. Et amerikansk program søger f.ex. at øge antallet af individer med gode genetiske egenskaber såsom intelligens og fysisk styrke. I den vestlige verden fødes tusindvis af børn som er resultatet af kunstig befrugtning med donor sperma som angiveligt bærer disse egenskaber. Men det er formentlig usikkert om dette program overhovedet giver de ønskede resultater, og under alle omstændigheder er programmet, som en individuel, frivillig indsats, ikke eugenik.

Ligeledes er de ny medicinske metoder såsom in vitro befrugtning, overførsel af embryoer, og andre fertilitetsmetoder heller ikke i sig selv eugeniske, så længe beslutningen om deres anvendelse er frivillig og op til det enkelte menneske.

"Du bærer også! En evnesvag koster til sit 60. leveår i gennemsnit 50.000 Reichmark."
Nazistisk propagandaplakat for euthanasi.

Eugenik er en ideologi, hvor staten stiller krav til bestemte grupper i befolkningen om en tvungen anvendelse af disse metoder. Eugenikerne hævder, at man vil prøve med overtalelse, men som Helmuth Nyborg siger: "... visse mennesker er totalt ligeglade med reglerne og næste generation, og i den udstrækning må man bruge tvangsmæssige midler." En samfundsideologi, hvor staten kræver at enkelte individer — eventuelt med tvang — ofrer deres frihed og lykke for et abstrakt fællesskab karakteriseres sædvanligvis som fascistisk.

Eugeniske programmer har traditionelt forsøgt at reducere antallet af mennesker med diverse genetiske problemer, og har typisk benyttet tvungen sterilisation af personer med sådanne handicap. Nazisternes programmer med udslettelse af jøder, sigøjnere, og psykisk handicappede før og under anden verdenskrig er i særklasse det mest grusomme eugeniske program i verdenshistorien.

Efter anden verdenskrigs afslutning blev verden opmærksom på de indbyggede farer i den eugeniske ideologi, og den røg på historiens skraldespand sammen med nazismen og stalinismen. Samtidig har vores viden om mennesket og dets samfund i gennem de sidste 60 år udviklet sig væsentligt, og man er nu klar over, at konsekvenserne af en ideologisk præget selektion i populationerne vil være skadelig for menneskehedens overlevelse på lang sigt.

Eugenik i Danmark

I Danmark er Helmuth Nyborg -- forhenværende professor fra Psykologisk Institut, Aarhus Universitet -- ofte trådt frem i den offentlige debat med eugeniske synspunkter. For eksempel har Nyborg offentligt argumenteret for, at de dårligst begavede danskere skulle betales for at lade sig sterilisere. Ligeledes har han offfentligt støttet konklusionerne i Murray og Herrnsteins bog "The Bell Curve", som påstår at den hvide race intelligensmæssigt er den sorte race overlegen, og som peger på, at det er spild af ressurser at uddanne den amerikanske sorte befolkning ud over grundskoleniveau.


Permalink