Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

UVVU's Udkast til Afgørelse af 14. juni 2013 (PDF format).

UVVU's udkast bestående af 26 sider modtages i partshøring per email den 14. juni 2013.

UVVU's forespørgsel til Lisbeth Knudsen. (PDF format).

UVVU's tre spørgsmål til den udpegede fagkyndige ekspert, professor Lisbeth B. Knudsen, AAU, dateret 14. sep. 2012.

Udtalelse fra Lisbeth B. Knudsen. (PDF format).

Lisbeth B. Knudsens svar på UVVU's spørgsmål, dateret 4. december 2012. UVVU har navngivet filen fejlagtig efter klagedatoen, som er 12. september 2011 og ikke 12. december.

UVVU's Udkast til Afgørelse fremsendes i en email med følgende indhold:

Til Jens Mammen, Jens Kvorning og Morten Kjeldgaard

Vedhæftet følger til orientering Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredeligheds udkast til afgørelse i klage af 12. december 2011 fra Jens Mammen, Jens Kvorning og Morten Kjeldgaard over Helmuth Nyborg. Vi anmoder venligst om eventuelle bemærkninger inden 15. august 2013.

UVVU henstiller til, at I behandler sagen fortroligt, indtil der foreligger en endelig afgørelse, jf. § 10 i forretningsordenen for UVVU. Vi må dog samtidig oplyse, at sager der verserer for UVVU efter ombudsmandens vurdering er omfattet af aktindsigt. UVVU vil derfor som udgangspunkt give aktindsigt i sagen - også i dette udkast - hvis vi modtager en anmodning om det.

Venlig hilsen

Charlotte Elverdam


Permalink