Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Anmeldelse til UVVU af professor emeritus Helmuth Nyborg af 12. sep. 2011

Anmeldelse til Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) af professor emeritus Helmuth Nyborg for plagiering, uretmæssig angivelse af forfatterrolle og vildledende fortolkning af egne resultater og konklusioner af Jens Kvorning, Jens Mammen og Morten Kjeldgaard.

Anmeldelsen gælder artiklen:

  • Helmuth Nyborg (2012) The decay of Western civilization: Double Relaxed Darwinian Selection, Personality and Individual Differences, 53(2) 118–125

som blev publiceret on-line på forlaget Elseviers hjemmeside den 1. april 2011. Nyborgs artikel er en af to artikler han har bidraget til et særnummer af tidskriftet som redigeres af ham selv.

12. sep. 2011: Anmeldelse til UVVU

Oprindelig tekst af anmeldelse af 12. september 2011, inklusive 7 bilag. Det vigtigste af disse er bilag B, som indeholder brev til forlaget Elsevier af 12. september 2011 hvori de uredelige forhold er dokumenteret, og som indeholder yderligere 8 bilag.

26. okt. 2011: Nyborgs høringssvar

Tekst af høringssvar af 26. oktober 2011 fra Helmuth Nyborg med en 16 sider lang redegørelse for metode, data og analyse af Jørn Ebbe Vig, inklusive 8 bilag.

7. dec. 2011: Klagernes første replik

Tekst af klagernes svar på Helmuth Nyborgs høringssvar, af 7. december 2011, inklusive 7 bilag.

8. dec. 2011: Brev til parter i sager ved UVVU

Brev fra UVVU med henstilling om at behandle oplysninger om verserende sager fortroligt.

5. jan. 2012: Nyborgs andet høringssvar

Tekst af Nyborgs svar på klagernes replik, af 5. januar 2012.

19. jan. 2012: Klagernes afsluttende bemærkninger (foreløbig)

Brev fra klagerne til UVVU af 19. januar 2012.

1. feb. 2012: Nyborgs tredje høringssvar

Nyborgs svar på klagernes afsluttende brev, af 1. februar 2012.

14. jun. 2013: UVVU's Udkast til Afgørelse

UVVU's Udkast til Afgørelse af 14. juni 2013, som sendes til høring hos parterne. Vedlagt udvalgets spørgsmål til den udpegede fagkyndige ekspert, Lisbeth B. Knudsen, samt dennes svar.

14. jul. 2013: Nyborgs svar på UVVU's Udkast til Afgørelse

Nyborgs svar på UVVU's Udkast til Afgørelse, dateret 14. juli 2013.

14. aug. 2013: Klagernes svar på UVVU's Udkast til Afgørelse

Klagernes på UVVU's Udkast til Afgørelse, dateret 14. august 2013.

12. sep. 2013: Klagernes svar på Nyborgs høringssvar af 14. juli 2013

Klagerne bliver af UVVU bedt om kommentarer til Nyborgs høringssvar af 14. juli 2013, antagelig fordi der her fremsættes en række nye påstande.

12. sep. 2013: Nyborgs kommentarer til Klagernes høringssvar af 14. aug. 2013.

Klagerne modtager Nyborgs høringssvar af 12. sep. 2013, som er kommentarer til Klagernes svar på UVVU's Udkast til Afgørelse af 14. aug. 2013.

28. okt. 2013: UVVU's endelige afgørelse

Klagerne modtager UVVU's endelige afgørelse med email af 29. okt. 2013.


Permalink