Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Klagernes svar af 14. aug. på UVVU's Udkast til Afgørelse (PDF format).

Klagerne, Jens Kvorning, Jens Mammen & Morten Kjeldgaards svar på UVVU's Udkast til Afgørelse, dateret 14. aug. 2013, vedhæftet to bilag, Q og R.

Bilag Q (PDF format).

Dette bilag er en omfattende statistisk figuranalyse af samtlige 7 figurer i Decay-artiklen, som sammenlignes med figurer publiceret af Jørn Ebbe Vig i hans document perspektiv.pdf (vedlagt sagen som bilag B1) eller på forskellige blogs.

Bilag R (PDF format).

I dette bilag påviser Klagerne ved en simulering af Vigs annuitetsmetode, at ingen af nyere FN-data kan reproducere de meget store fødselsrater der anvendes i Decay-artiklen.

Opfølgende brev af 11. sep. 2013 (PDF format).

I fortsættelse af bemærkninger af 14. august 2013 til UVVU's Udkast af 14. juni 2013 til afgørelse i sagen vedrørende Helmuth Nyborg fremsendes yderligere bemærkninger af 11. sep. 2013 til UVVU, hvori det påpeges, at professor Lisbeth Knudsens sagkyndige udtalelse bør refereres i afgørelsen.


Permalink