Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Klagernes replik af den 7. december 2011 (PDF format).

Jens Kvorning, Jens Mammen & Morten Kjeldgaard: Anmeldelse af plagiering, uretmæssig angivelse af forfatterrolle og vildledende fortolkning af egne resultater og konklusioner m.m. Vedlagt 7 nummererede bilag.

Bilag I, tidslinie (PDF format).

Tidslinie hvori diverse bilag, blog-indlæg fra Vig og andre begivenheder er anført.

Bilag J: blogindlæg (PDF format).

Ebbe Vigs blogindlæg den 21. oktober 2005 "Kan ikke forske" på bloggen "informationomdanmark".

Bilag K, blogindlæg (PDF format).

Vigs blogindlæg den 18. maj 2006 "Forskning i befolkningsforhold" på bloggen "informationomdanmark".

Bilag L, blogindlæg (PDF format).

Vigs blogindlæg den 13. juni 2007 "Dansk Forskning i Befolkningsforhold umulig" på bloggen "danmark".

Bilag N: avisartikel. (PDF format).

Kasper Iversen. "Danmarks Statistik: Anmeldt professor bruger manipulerede tal". Artikel på politiken.dk 20. september 2011. Samme artikel er vedlagt som bilag til Nyborgs høringssvar af 5. januar 2012.

Bilag O, referenceliste. (PDF format).

Referenceliste, J.E. Vig, dokumenterer Vigs mangeårige arbejde med befolkningsfremskrivninger.

Bilag P, planche (PDF format).

Planche med FN’s data for fertilitet, som fejlagtigt angives at være benyttet til beregningerne i artiklen (Bilag A).


Permalink