Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Nyborgs svar på UVVU's Udkast til Afgørelse (PDF format).

Nyborgs svar på UVVU's Udkast til Afgørelse, dateret 14. juli 2013.

Nyborgs bilag 1 (PDF format).

Nyborgs vedlagte bilag 1, "UN World Fertility Patterns 2007" (allerede bilagt sagen af Klagerne som Bilag P til deres høringssvar af 7. december 2011.

Klagerne modtager Nyborgs høringssvar til kommentar den 22. aug. 2013, i email med flg. indhold:

Til Jens Kvorning, Jens Mammen og Morten Kjeldgaard

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) har modtaget høringssvar fra Helmuth Nyborg i følgende sag:

- Klage af 12. december 2011 fra Jens Mammen, Jens Kvorning og Morten Kjeldgaard over Helmuth Nyborg

Høringssvaret er vedhæftet denne e-mail og består af følgende dokumenter:

- Høringssvar fra Indklagede i UVVU-sag vedr. Helmuth Nyborg
- Bilag 1- UN_World Fertility Patterns 2007_table

UVVU anmoder om jeres eventuelle afsluttende bemærkninger til høringssvaret senest torsdag den 12. september 2013.

UVVU anmoder om, at I alene fremkommer med bemærkninger til det i høringssvaret fremførte og således ikke inddrager nye forhold i sagen.

Venlig hilsen Mathias Willumsen


Permalink