Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Tekst af anmeldelse til UVVU af 12. september 2011 (PDF format).

Den formelle anmeldelse til UVVU af Helmuth Nyborg for plagiering, uretmæssig angivelse af forfatterrolle og vildledende fortolkning af egne resultater og konklusioner. Anmeldelsen er udformet med henblik på danske forhold, og relaterer sig til det aktuelle juridiske grundlag for UVVU's arbejde. Den egentlige dokumentation er at finde i bilag B, som er et brev (+ bilag) fremsendt til det engelske forlag Elsevier, der udgiver tidskriftet Personality and Individual Differences.

Tekst af opfølgende brev til UVVU den 13. september (PDF format).

Bilag H, kronik af H. Nyborg i Jyllands-Posten samme dag, eftersendes.

Bilag A (PDF format).

Nyborg, H. (in press). The decay of Western civilization: Double Relaxed Darwinian Selection. Personality and Individual Differences, Vol. 53.

Bilag B, anmeldelse til forlaget Elsevier

Letter to the editors med bilag. Indsendt til det britiske forlag Elsevier, som udgiver tidsskriftet Personality and Individual Differences (PAID). Bilagene til dette brev vedlægges også til nærværende anmeldelse til UVVU.

Bilag C (PDF format).

Nyborg, H. (in press). A Conversation with Richard Lynn. Personality and Individual Differences, Vol. 53.

Bilag D (PDF format).

Weekendavisen 22. Juli 2011, side 1-2. Artikel “Det usigelige” af Lone Frank. (Tekst udgave her.)

Bilag E (3 filer, PDF format).

Århus Stiftstidende 2. august 2011, side 20, (Bilag E1) og sektion Århus, side 10-11 (Bilag E2), samt 13. august 2011, side 19 (Bilag E3).

Disse bilag er medtaget for at dokumentere, at Decay-artiklen anvendes politisk. I dette tilfælde kan Daniel Carlsen fra det ny-nazistiske Danskernes Parti sætte chefredaktør Flemming Hvidtfeld fra Århus Stiftstidende på plads ved at sige, at hans påstande om udlændinge skam er videnskabeligt dokumenteret.

Bilag F (Windows Media Video format).

Videoklip fra seminar den 28. maj 2011 “Revolt against Civilization” afholdt af den danske holocaust-benægter-forening “Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning”. Klippet (fra det sidste minut i sektion 1) kan også med udførlige indledende kommentarer ses direkte på selskabets hjemmeside http://holocaust.nu. (Selskabet er opløst pr. 1. januar 2013 og hjemmesiden eksisterer ikke længere. Man kan dog stadig læse om det på DIIS's hjemmeside.)

Klippet (sidste minut af del 1) kan også ses direkte på YouTube. Det er medtaget bl.a. fordi det dokumenterer, at Nyborg er gæsteredaktør på det pågældende nummer af PAID, som den 28. maj 2011 stadig var in press, men tilgængelig på nettet.

Bilag G (Windows Media Video format).

Videoklip fra seminar den 28. maj 2011 “Revolt against Civilization” afholdt af den danske holocaust-benægter-forening “Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning”. Klippet (ca. 4:20 minutter inde i sektion 2) kan også med udførlige indledende kommentarer ses direkte på selskabets hjemmeside http://holocaust.nu. (Selskabet er nu opløst og hjemmesiden eksisterer ikke længere. Man kan dog stadig læse om det på DIIS's hjemmeside.)

Klippet (starter 4:20 min. inde i videoens sektion 2 og kører i nøjagtig 10 min.) kan også ses direkte på YouTube. Det er medtaget som dokumentation for at Decay artiklen bruges til politisk propaganda af Nyborg.

Bilag H (PDF format).

Jyllands-Posten, 13. september 2011, side 23. Kronik “Indfødte kommer i mindretal” af Helmuth Nyborgs. (Tekst udgave her.) Eftersendt den 13. september 2011.

Dette bilag er medtaget fordi det dokumenterer,at Helmuth Nyborg benytter Decay-artiklen til sine egne politiske formål. Her i en kronik i Jyllands-Posten få dage før folketingsvalget i 2011, hvor han kalder til politisk handling mod den efter hans opfattelse katastrofale indvandring af “lav-IQ” mennesker.


Permalink