Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Nyborg kalder til kamp

23. august 2012

I Helmuth Nyborgs kronik i Jyllands-Posten den 23. august (PDF her) angribes en bred kreds af meget onde personer: professor Peter Harder, KU, rektor Lauritz Holm-Nielsen, AU, dekan Sven[d] Hylleberg, AU, kontorchef Anita Lange, Danmarks Statistik, medlemmerne af Udvalgene vedr. Videnskabelig Uredelighed, professor emeritus Jens Mammen, AU, adunkt Jens Kvorning, AAU, lektor Morten Kjeldgaard, AU, og i det hele taget "rektorer, dekaner, institutledere og den dominerende venstreorienterede politiske korrekthedsjunta, der korrumperer universiteter, udvalg, og dele af pressen."

FORSKERforum (af Nyborg omdøbt til "Fuskerforum") lægger en kommentar om kronikken på sin hjemmeside, og har også forsøgt at fravriste UVVU-formand Henrik Gunst Andersen en kommentar. (PDF her.)

Nyborg slutter sin kronik med ordene:

» Som første træk vil jeg bede UVVU om at sende afgørelsen i Decay-sagen til dem, der måtte være interesserede. Mig interesserer den ikke længere. «

Dette, som så meget andet Nyborg udtaler, vil vise sig at være løgn.

Det grimme spøgelsesmonster UVVU jager den stakkels Nyborg afsted med sine hjerner i glas. Det var helt anderledes toner der lød da UVVU "frikendte" Nyborg for videnskabelig uredelighed i 2007.


Permalink