Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Den 24. juni 2008 bragte dagbladet Information en artikel under overskriften Findes den ligtorn, Nyborg ikke har trådt på? ( PDF her )

Det er i forbindelse med denne artikel, jeg havde en kommentar i Informations debatforum, som siden har opnået herostratisk berømmelse, da den har været genstand for Helmuth Nyborgs klager over mig til UVVU og Aarhus Universitet, som dog blev afvist begge steder.

Læs mere...

Nyborgs intelligenstests

20. januar 2008

Thumbnail for article Nyborgs intelligenstests

Når Nyborg herefter foretager en analyse, hvor formålet er at undersøge, om der er forskel i intelligens mellem de to køn, kan man ikke vide om en eventuel differens imellem de to køn er noget reelt, eller om det blot afspejler sammensætningen af de enkelte tests.

Læs mere...

I dette interview, som blev publiceret i de statskundskabsstuderendes blad “Tingen” i 2004, får man et sjældent indblik i Nyborgs tænkning.

Læs mere...

UVVU og Redelighed

25. september 2007

Resumé: Et medlem af UVVU sår i et interview i tidsskriftet Forskerforum 207, september 2007, tvivl om den afgørelse der blev truffet i den såkaldte Nyborgsag fra Aarhus Universitet var tilstrækkeligt belyst. Denne forbløffende udmelding, sammenholdt med UVVU's begrænsede kommissorium, rejser derfor spørgsmålet om UVVU er det rette redskab til bekæmpelse af videnskabelig uredelighed.

Læs mere...

The Pioneer Fund

25. juli 2007

Thumbnail for article The Pioneer Fund

The Pioneer Fund er en amerikansk non-profit organisation som blev grundlagt i 1937 af den stærkt højreorienterede tekstilmagnat Wickliffe Draper (1891-1972) med det formål at give økonomisk støtte til efterkommere af hvide indbyggere fra de oprindelige 13 kolonier. Yderligere havde fonden til formål at støtte studier i "race-forbedring" gennem eugenik. Blandt grundlæggerne af Pioneer Fund var Harry Laughlin, en af de mest indflydelsesrige fortalere for eugenisk sterilisation i USA, og i 1922 forfatter til et omhyggeligt udtænkt lovudkast "Eugenical Sterilization in the United States", som blev optakten til en lovliggørelse af eugenisk sterilisation og for gennemførelse af forskellige sterilisationsprogrammer i USA. Harry Laughlin blev i 1936 hædret af naziregimet i Tyskland med en æresdoktorgrad fra Heidelberg Universitet for hans arbejde med racehygieine. Som en af sine første handlinger lod Laughlin Pioneer Fund importere og distribuere nazi-propagandafilmen "Erbkrank", hvis formål var at skabe folkelig opbakning for nazisternes eutanasilovgivning. Sterilisationsprogrammerne i USA var, indtil de gradvist blev udfaset i 1970'erne, ansvarlige for sterilisation af mindst 60.000 fysisk og mentalt handicappede amerikanere.

Læs mere...

Professor, dr. med. Raben Rosenberg, er ansat ved psykiatrisk hospital i Risskov. Da Helmuth Nyborg blev udnævnt til professor i 1994, var Raben Rosenberg med i bedømmelsesudvalget, så han var i realiteten med til at udnævne Helmuth Nyborg til professor i psykologi.

Læs mere...


Permalink