Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Professor Nyborgs chikane af kritikere

9. juni 2011

Helmuth Nyborg er ømskindet over for kritik. Mens han hævder sin egen akademiske ytringsfrihed til det yderste, har han ikke megen respekt for andres.

1999: Nyborg klager over Morten Kjeldgaard

Forhistorien er, at Helmuth Nyborg, i 1997 holdt et stort møde i ISSID regi financieret af Psykologisk Institut. Til stede på mødet var hele det persongalleri man kan møde på disse sider, med Arthur Jensen og Hans Eysenck i spidsen.

Mødet blev dækket i TV af programmet "Harddisken Color". Efter udsendelsen sendte jeg et debatindlæg til Weekendavisen og Harddiskens redaktion. Jeg blev herefter kontaktet af journalist Christian Høyer Pedersen, som bad mig medvirke i et radiointerview i "Harddisken" på P1 dagen efter, og det blev sendt den 9. oktober 1997. I forbindelse hermed blev jeg bedt om at uploade mit indlæg på udsendelsens diskussionsforum. Det kunne jeg ikke pga. tekniske problemer og jeg lagde det derfor på min hjemmeside i stedet. Weekendavisens Bent Blüdnikov skrev om indlægget: "interessant, men jeg bliver nød til at forkorte." I sidste ende droppede Weekendavisen at publicere det.

To år efter, i 1999, opdager Nyborg indlæggene på nettet, og indsender en klage over mig til dekanerne for hhv. de samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige fakulteter. Samfundsvidenskabelig dekan Niels Chr. Sidenius sender klagen videre til daværende rektor Henning Lehmann.

Her er listen over dokumenterne i sagen:

2003: Klage til Aarhus Universitet over Pia Ankersen

Jyllands-Posten bringer den 2. december 2003 en artikel hvoraf det fremgår at Helmuth Nyborg har klaget til Praksisudvalget på Aarhus Universitet over Pia Ankersens klage over ham.

Endvidere klager Nyborg over en kronik i Jyllands-Posten den 9. oktober 2003 forfattet af Pia Ankersen, Jørgen Poulsen og Siggi Kristoffersen fra Institut for Statskundskab. Kronikken hedder "Münchhausen i Århus", og der medfølger omfattende teknisk dokumentation, som lægges ud på jp.dk. De tre forfattere demonstrerer ganske enkelt at Nyborgs resultater i Skanderborgundersøgelsen bygger på en fejlagtig cirkelslutning.

2008: Klage til UVVU over Hylleberg, Mammen og Kjeldgaard

December 2008 klager Nyborg til UVVU over dekan Svend Hylleberg, fhv. institutleder Jens Mammen og lektor Morten Kjeldgaard. Klagen bliver afvist, og svaret fra UVVU kan ses her:

2008: Klage til Aarhus Universitet over Hylleberg, Mammen og Kjeldgaard

Efter et blankt afslag fra UVVU sender Nyborg sin klage til Aarhus Universitet. Dokumenterne i klagesagen kan ses her:

2009: Nedrakning af kritikere i Jyllands-Posten

Den 12. juli 2009 lægger Jyllands-Posten spalter til en rasende kronik hvor dekan Svend Hylleberg, fhv. institutleder, professor Jens Mammen og lektor Morten Kjeldgaard udsættes for et i dansk presse helt usædvanligt personangreb. Jyllands-Postens tegner bidrager til morskaben ved at afbilde de tre som truende Ku-Klux-Klan mænd.

2011: Nedrakning af kritikere i "The Mankind Quarterly"

Nyborgs artikel "The Greatest Collective Scientific Fraud of the 20th Century: The Demolition of Differential Psychology and Eugenics" publiceres i forårsudgaven af nazi-tidskriftet "The Mankind Quarterly".

Artiklen, hvori Nyborgs kritikere hænges ud for deres formodede venstreorienterede sympatier, er én lang klagesang om hvor onde omverden er mod de stakkels raceforskere. Flere danske forskere udpeges som ondskabens danske akse: professor Jeppe Jeppesen, professor Jens Mammen, lektor Morten Kjeldgaard, og professor Svend Hyllegaard. Sidstnævnte må formodes at være dekan Svend Hylleberg som her nyder godt af en navneforandring.

2011: Klage til Pressenævnet over eugenik.dk, forskerforum.dk og redox.dk

 • Helmuth Nyborg fremsender en udateret klage til Pressenævnet over Forskerforum, REDOX og Morten Kjeldgaard
 • Den 14. oktober meddeler Pressenævnet sin afgørelse på klagen, som er en afvisning med henvisning til medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 1.

 • Pressenævnets afgør mærkværdigt nok sagen sammen med sag nr. 11-70-00141, Den Danske Forening mod forskerforum.dk. Klagen over forskerforum (direkte link til dokumentet på Den Danske Forenings hjemmeside HER), dateret den 10. okt. 2011, er formuleret af professor, dr. jur. Ole Hasselbalch, som skriver om eugenik.dk:

  [d]enne er, når man går ind i den, drevet af en person, som ifølge den på hjemmesiden liggende blog ser ud til at have gjort det til sin livsopgave at hade Nyborg. Det må han naturligvis have lov til.

  Så det lader til at eugenik.dk her har fået en smule gratis juridisk vejledning fra en ærværdig professor dr. jur. og siger selvfølgelig tak for det.

2011: Klage til datatilsynet

 • Helmuth Nyborg fremsender en udateret klage til Datatilsynet over Forskerforum, Morten Kjeldgaard, Jens Mammen og Ekstrabladet. Denne klage var vedlagt som bilag til sag ved Pressenævnet nr. 11-70-00145, som blev afvist (se ovenfor). Bilaget viser sig senere at være identisk med nærværende sag nr. 2012-219-0097 fra Datatilsynet, indsendt af Nyborg den 28. september 2011, men først tilskikket mig i brev af 19. september 2012 (se herunder.)

2012: Kronik i Jyllands-Posten

 • I Helmuth Nyborgs kronik i Jyllands-Posten den 23. august angribes en bred kreds af personer: professor Peter Harder, KU, rektor Lauritz Holm-Nielsen, AU, dekan Svend Hylleberg, AU, kontorchef Anita Lange, Danmarks Statistik, medlemmerne af Udvalgene vedr. Videnskabelig Uredelighed, professor emeritus Jens Mammen, AU, adjunkt Jens Kvorning, AAU, lektor Morten Kjeldgaard, AU, og i det hele taget "rektorer, dekaner, institutledere og den dominerende venstreorienterede politiske korrekthedsjunta, der korrumperer universiteter, udvalg, og dele af pressen."

2012: Klage til Datatilsynet over eugenik.dk

 • Den 20. september modtager jeg brev fra Datatilsynet "vedrørende klage over behandling af personoplysninger på eugenik.dk". Det er Nyborgs klage af 28. september 2011 Datatilsynet nu reagerer på. Klagen omhandler et billede hvor Nyborg ses forlade et møde på Hovedbiblioteket i Århus arrangeret af Den Danske Forening.

 • I svaret til Datatilsynet af 13. oktober 2012 (PDF) gøres bl.a. gældende, at "[f]otografiet er taget i det offentlige rum, ved en offentlig begivenhed, og afbilder en debattør, hvis synspunkter om mødets emne (demografi) i forvejen er udbredt i offentligheden af ham selv. Min frihed til at omtale dette på eugenik.dk sikres af persondatalovens § 2, stk. 2."

 • I brev af 10. december 2012 oplyser Datatilsynet, at man endnu ikke har færdigbehandlet sagen, men at der kan forventes en afgørelse i sagen inden 3 måneder. I modsat fald vil Datatilsynet orientere om, hvornår en afgørelse kan forventes truffet.

 • I brev af 11. marts 2013 oplyser Datatilsynet, at man endnu ikke har færdigbehandlet sagen, men at der kan forventes en afgørelse i sagen inden 2 måneder. I modsat fald vil Datatilsynet orientere om, hvornår en afgørelse kan forventes truffet.

2012: Kolleger beskyldes for løgnagtighed

2013: Datatilsynet træffer afgørelse i Nyborgs klage over eugenik.dk

I afgørelsesskrivelse af 12. juli 2013 skriver Datatilsynet bl.a.:

»Datatilsynet finder, at hensynet til informations- og ytringsfriheden må føre til, at der ikke efter persondataloven er grundlag for, at tilsynet foretager noget i sagen, jf. persondatalovens § 2, stk. 2.«

Nyborgs klage af 28. sep. 2011 er dermed afvist af Datatilsynet.


Permalink