Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Nedenstående er et 15 siders notat fremsendt til statens advokat Jeppe Skadhauge som førte sagen på vegne af UVVU. Vi fik aldrig nogen respons fra statsadvokaten, og blev ej heller indkaldt som vidner. Vores indtryk var, at en fuldmægtig fra statsadvokatens kontor verificerede en del af vores materiale, men statsadvokaten nægtede at lade vedkommende vidne under vidneansvar, så beviserne på Nyborg og Vigs svindelnumre blev aldrig fremført under retssagen.

Udover Vig er vi de mennesker i verden der bedst forstår hvordan data fra Decayartiklen er fremkommet, og vi har udviklet knap 10.000 linier Python kode til at analysere regnearket mmc1. Det er særdeles besynderligt at UVVU ikke ønskede at fremføre deres eget ekspertvidne Lisbeth B. Knudsen, eller en eller flere af klagerne. De foretrak tilsyneladende at tabe sagen.

Retssagen og de informationer der fremgik af den, fik efterfølgende Nyborg og Elsevier til at korrigere den cirkulære reference samt at få publiceret det famøse “Addendum” der omtales herunder. Elsevier har publiceret ikke mindre en 3 udgaver af “Editors’ Note” uden at dokumentere ændringerne med dato eller på anden måde. Vi har gentagne gange påpeget det problematiske i dette over for Elsevier som svarede høfligt at de ville vende tilbage men det er aldrig sket. I det hele taget har Nyborg, som den svindler han er, løbende benyttet oplysninger der er fremkommet under sagsforløbet til at ændre på forklaringer og det foreliggende materiale.


Formålet med dette notat er at klarlægge en række fakta som ikke synes tilstrækkeligt belyst eller kommenteret i sagsøgtes duplik af 10. september 2015.

Vi har haft adgang til følgende sagsakter fra sagens parter:

  • René Offersens (herefter RO) stævning af 21. januar 2015 med bilag 1-22
  • RO’s processkrift af 20. marts 2015 med bilag 23 og 24
  • Jeppe Skadhauges (herefter JS) svarskrift af 7. april 2015
  • JS’s supplerende svarskrift af 4. juni 2015 med bilag A–Q
  • RO’s replik af 17. juli 2015 med bilag 25–29 (I processkrift 1 af 14. oktober 2015, pkt. 76 og 80 henvises til Bilag 30–35 som vi ikke har kendskab til).
  • JS’s duplik af 10. september 2015 med bilag R–Y (bilag Y identisk med bilag Q)
  • RO’s processkrift 1 af 14. oktober 2015

Derudover skulle der foreligge et processkrift A fra JS af 11. november 2015, som vi ikke kender. Vores bemærkninger skal derfor tages med det forbehold, at nogle af dem kan være helt eller delvis indeholdt i dette processkrift.

Læs mere...

Thumbnail for article Decay VII: Supplemental Material, Excel Workbook mmc1

As supplemental material to the Editor’s Note Elsevier distributes an Excel workbook named mmc1, “in order to enable others to verify the empirical claims made in the Article and correct any additional errors.”

The workbook mmc1 was created by user Elna on May 11, 2009, 20:45 UTC, and was last modified by user Vig on Feb. 13, 2014, 21:39 UTC. It contains six sheets named:

Continue...

Thumbnail for article Decay VI: The Alsager School data set

Vig reportedly found the so-called Alsager School data set on the web site of a primary school near Manchester, U.K. The data is no longer available on Alsager School’s web site, and its origin is not clear, but it was probably part of a student school project, as indicated by the universal resource locator (URL) given by Vig1 and containing the subject “geography”. Vig keeps a copy of the data in a blog entry on his personal blog “Danmark” dated Jan. 26, 2007, and this is likely the only place on Internet, where this data can presently be found, but thanks to Nyborg and Vig, and the band of incompetent editors of PAID, this completely unascertained data has gained scientic prominence and is now also available from the publisher Elsevier’s website. (And if you would like to look at it, it is actually also available here in .csv format.)

Thus, these data are without reliable reference, but Vig has been using this data set for years for his “retro-projections”, and his economic projections on the economic cost of immigration, carried out for the immigrant-hostile “Den Danske Forening”.

Thumbnail for article Decay V: Magnitude of the Western Crude Birth Rate

In this blog post, we debunk Vig and Nyborg's curious claim that UN has a "recommended" birth rate for all developed countries of 9.6. It's neither "recommended" nor does it have postulated value, meaning it is fabricated.

Continue...

Thumbnail for article Decay IV: Vig's “annuity model”

In this blog post, we will examine Vig’s annuity model, described by Nyborg in the Decay article.

Continue...

Thumbnail for article Decay III: “Proportional transformation” of TFR data

In appendix 1 to the “Editor’s Note” Nyborg and Vig claim to have used crude birth rates (CBRs) arising from a so-called “proportional transformation” procedure. To be able to discuss this better, we need to define a formalism describing this transformation.

Continue...


Permalink