Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Den 21. juni 2006

Opdateret: 14. november 2012

Den 21. juni 2006 rundsender Nyborg via sin professorkollega, nu afdøde Steinar Kvale, en kopi af den skrivelse, han den 9. maj sendte til Aarhus Universitet, som svar på det sagkyndige udvalgs rapport. Steinar Kvale skriver:

From: steinark@psy.au.dk
Subject: Re: Møde om forskning
Date: 21. jun 2006 10.56.36 GMT+02:00
To: bos@psy.au.dk
Cc: vip@psy.au.dk, phd@psy.au.dk

Kjære kollegaer,
Jeg har i dag mottatt en mail fra Helmuth som befinner seg på en
konferense i Arizona og ikke kan deltage i lærermødet i morgen.
Har har bedt meg å sende ut før lærermødet hans svar sendt til det
sakkyndige udvalg om hans forskningsprojekt.
Jeg vedlegger her Helmuths svar til udvalget, samt pressekommentar til
sagen indtil 19.6.
med vennlig hilsen
Steinar

Emailen er vedhæftet 2 dokumenter, nemlig svaret af 9. maj til det sagkyndige udvalg, og et dokument med kopier af presseklip, dateret den 19. juni.

Men Nyborg sender en ny version af redegørelsen til kollegerne på Psykologisk Institut. Her er et udsnit af det rundsendte dokument:

... og her er et udklip af dén version, Nyborg sendte det sagkyndige udvalg:

Nyborg har altså efterfølgende redigeret i svaret han sendte til det sagkyndige udvalg. Der var åbenbart ting han ikke mente kollegerne på Psykologisk Institut skulle se, nemlig indrømmelsen af, at frafaldet i undersøgelsen skyldtes modstand hos forsøgspersonerne mod nøgenfotografering og blodprøver.


Permalink