Logo

eugenik.dk

Om race-hygiejne og IQ-forskning

Validate

Den 26. april 2005

Opdateret: 17. november 2012

Dekan Tom Latrup-Pedersen har denne dag indkaldt til et møde hvor institutleder Jens Mammen kan få lejlighed til at spørge Helmuth Nyborg om hans Skanderborgprojekt. I mødet deltog endvidere fakultetssekretær Per Henriksen.

Referatet er betegnet som "Udkast" men der er vistnok aldrig udkommet en endelig version. Ihvertfald har Nyborg benyttet det som bilag til sin klage til UVVU. Det originale bilag kan også ses i PDF format.

Dette efter min opfattelse er et helt centralt dokument, som bedre end noget andet afslører Nyborgs ukendskab til sin egen undersøgelse.

Det er nærmest pinsomt at læse, og minder mere end noget andet om en eksamination af en studerende på dumpegrænsen. Selv om det er en faglig udspørgen Jens Mammen foretager, kan man som lægmand sagtens få et indtryk af Nyborgs ubehjælpsomhed. Man må knibe sig i armen for at erindre sig om, at dette er en højt-lønnet professor ved et dansk universitet.


Permalink