Nyborgsagens dokumenter

Den 14. september 2006 sender Helmuth Nyborg en klage til UVVU med henblik på at blive renset for den konstatering af "utilbørlig vildledning om egen videnskabelig indsats og resultater" som dekan Svend Hylleberg skriver i sin tjenstlige indberetning til rektor den 7. august 2006.

Samme dag sender Nyborg kopi af klagen til Jyllands-Posten, som skriver om sagen den 16. og 17. september.

At Nyborg klager til UVVU, har samtidig den konsekvens, at alle dokumenter i sagen blev tilgængelige via loven om aktindsigt. Før dette tidspunkt var dokumenterne fra Aarhus Universitet en "personalesag".

Jeg søgte og fik derfor aktindsigt både fra UVVU og AU. Her er listen over alle dokumenter jeg har modtaget. Adskillige af bilagene optræder flere gange; det skyldes at de samme bilag har været vedlagt ad forskellige omgange af forskellige aktører.

Id Dato          Off. Bilag betegnBeskrivelse
50  1998-07-01Bilag A (0)Arthur Jensen, "Sex differences in g" in "The g factor: The science og mental ability", Westport, CT: Praeger
8  1998-07-01Bilag 6Arthur Jensen, "Sex differences in g" in "The g factor: The science og mental ability", Westport, CT: Praeger
51  2002-01-19Bilag A (I)Pressemeddelelse udsendt af Helmuth Nyborg som mail 19. januar 2002
10  2002-01-19Bilag 8Pressemeddelelse af 19. januar 2002 vedr. kønsforskelle i intelligens
52  2002-01-23Bilag A (2)Helmuth Nyborg: "A 14-year cohort-sequential study of covariant hormornal, body, brain, ability, and personality development in 420 8-18 year old boys and girls, selected for age, sex, and socio-economical status of their parents" ("Spøgelsesdokumentet")
53  2003-07-01Bilag A (3)H. Nyborg, "Sex differences in g" ch 10, p. 187- 222 in Nyborg, H. (ed.)(2003). The scientific study of general intelligence: Tribute to Arthur R. Jensen. Oxford: Pergamon/Elsevier Press.
54  2004-01-05Bilag A (4)Helmuth Nyborg manuscript 5. januar 2004 "Sex-related differences in general intelligence g, brain size, and social status"
40  2004-02-25Bilag IX)Afgørelse på klage fra Pia Ankersen over Helmuth Nyborg vedførende manglende adgang til dokumentation fra praksisudvalget ved Aarhus Universitet
55  2004-10-13Bilag A (5)Helmuth Nyborg fra hans hjemmeside via psykologisk Institut: "Analyses of sex differences in general intelligence g" (Udlagt fra 13. oktober til 5. december 2004)
56  2004-12-05Bilag A (6)Helmuth Nyborg fra hans hjemmeside via psykologisk Institut: "Analyses of sex differences in general intelligence g" (Udlagt fra 5. december 2004)
57  2005-01-31Bilag A (7)Brev af 31. januar 2005 fra Helmuth Nyborg til institutleder Jens Mammen, kopi til dekan Tom Latrup-Pedersen og rektor Niels Chr. Sidenius
110  2005-03-03Bilag 26Excel filer indeholdende data
28  2005-03-03Bilag 26CD-rom med Helmuth Nyborgs rådata (i pdf-, Excel- og Statistica formater)
58  2005-03-03Bilag A (8 og 9)Diskette med datafiler. (Filerne er konverteret til pdf og udskrevet)
59  2005-03-14Bilag A (10)Brev af 14. marts 2005 fra Helmuth Nyborg til institutleder Jens Mammen. (Redegørelse for "skoleprojektets" opbygning)
60  2005-03-18Bilag A (11)Referat af møde mellem Helmuth Nyborg og dekan Tom Latrup-Petersen 18. marts 2005, samt illustration og kopi af brev af 14. marts til Jens Mammen
61  2005-04-09Bilag A (12)4 sider data, indleveret af Helmuth Nyborg 9. apri1 2005
62  2005-04-20Bilag A (13)Skematisk oversigt over undersøgelsens design og personidentifikationsnumre af Jens Mammen som grundlag for håndskrevne noter på bilag A (9)
63  2005-04-26Bilag A (14)Dekan Tom Latrup-Pedersens udkast til referat afmøde 26. april 2005 mellem Helmuth Nyborg, institutleder Jens Mammen og dekan Tom Latrup-Pedersen
64  2005-05-08Bilag A (15)Helmuth Nyborgs brev af 8. maj 2005 til dekan Tom Latrup-Pedersen med oversigt over projektets kronologi
65  2005-05-23Bilag A (16)Tom Latrup-Pedersens svar af 23. maj 2005 på Helmuth Nyborgs brev
66  2005-05-27Bilag A (17)Brev af 27. maj 2005 fra institutleder Jens Mammen til dekan Tom Latrup-Pedersen (Overvejelser over Helmuth Nyborgs svar på referatudkast)
67  2005-05-30Bilag A (18)Brev af 30. maj fra dekan Tom Latrup-Pedersen til Helmuth Nyborg med kopi af Jens Mammens brev
68  2005-06-07Bilag A (19)Mail af 7. juni 2005 fra Helmuth Nyborg til Tom Latrup-Pedersen (formel for udregning af "punkt-biseriale korrelationer)"
69  2005-06-09Bilag A (20)Mail af 9. juni 2005 fra Helmuth Nyborg til Tom Latrup-Pedersen (Oplysninger om faglitteratur der beskriver formel og fremgangsmåde)
70  2005-06-13Bilag A (21)Brev af 13. juni 2005 fra Tom Latrup-Pedersen til Helmuth Nyborg (Kritik af det af H.N. fremsendte materiale til brug for udvalgsarbejdet)
71  2005-08-01Bilag A (22)Helmuth Nyborg (2005) "Sex-related differences in general intelligence g, brain size, and social status". Personality and Individual Differences, 39(Issue 3, August), s. 497-509.
9  2005-08-01Bilag 7Helmuth Nyborg (2005) "Sex-related differences in general intelligence g, brain size, and social status". Personality and Individual Differences, 39(Issue 3, August), s. 497-509.
72  2005-11-23Bilag A (23)Brev af 23. november 2005 fra Jens Mammen til Tom Latrup-Pedersen (Gennemgang af sagen og anmodning om nedsættelse af bedømmelsesudvalg)
33  2005-11-23Bilag II)Institutleder Jens Mammens redegørelse til Dekan Tom Latrup Pedersen af 23. november 2005 (Indstilling til dekanen om at nedsætte fagkyndigt udvalg til bedømmelse af Helmuth Nyborgs forskningsprojekt)
39  2005-12-07Bilag VIII)Kommissorium for sagkyndigt udvalg til bedømmelse af Helmuth Nyborgs forskningsprojekt vedrørende kønsforskelle i intelligens, 7. december 2005
49  2005-12-07Bilag AKommissorium for sagkyndigt udvalg til bedømmelse af Helmuth Nyborgs forskningsprojekt vedrørende kønsforskelle i intelligens, 7. december 2005.
2  2005-12-07Bilag I (a)Kommissorium for sagkyndigt udvalg til bedømmelse af Helmuth Nyborgs forskningsprojekt vedrørende kønsforskelle i intelligens, 7. december 2005.
16  2005-12-10Bilag 14Brev af 10. december 2005 til dekan Svend Hylleberg fra Douglas K. Detterman, Editor, Intelligence and Director ISIR
19  2005-12-14Bilag 17Brev af 14. december 2005 fra Steven Pinker
86  2005-12-18Bilag KDokumentation for Helmuth Nyborgs postings (støtteerklæringer) på Internet på foraerne "Evolutionary Psychology" og "Gene Expression" samt den offentligt tilgængelige hjemmeside www.jerrypournelle.com."
87  2005-12-22Bilag LTidligere dekan Tom Latrup-Pedersens brev af 22. december 2005 til Helmuth Nyborg (mødeindkaldelse den 6. januar 2006) med bilag (posting pa "GeneExpression")
91  2006-01-20Bilag N (a)Dekan Tom Latrup-Pedersens brev af 20. januar 2006 til Helmuth Nyborg
88  2006-01-20Bilag MDansk Magisterforenings brev af 20. januar 2006 til Tom Latrup-Pedersen (Tilbagekaldelse af Helmuth Nyborgs postings)
89  2006-01-20Bilag M (a)Dokumentation for tilbagekaldelse af postings
90  2006-01-20Bilag NUdkast til referat af mødet 6. januar mellem Helmuth Nyborg, Tom Latrup-Pedersen, Charlotte Fog-Nielsen, Svend Hylleberg, Jens Mammen og Per Henriksen (referant). Sendes i partshøring ved dekan Tom Latrup-Pedersens brev af 20. januar 2006
92  2006-01-24Bilag OMail af 24. januar 2006 fra Helmuth Nyborg. (Forespørgsel til Per Henriksen om klagere)
93  2006-01-27Bilag PTom Latrup-Pedersens svar pa Helmuth Nyborgs forespørgsel. Brev af 27. januar 2006
94  2006-02-02Bilag QDansk Magisterforenings brev af 2. februar 2006 (kommentarer til udkast til referat (N))
95  2006-02-23Bilag RDansk Magisterforenings brev af 23. februar 2006 (efterlysning af diverse svar)
73  2006-03-16Bilag BBedømmelsesudvalgets rapport af 16. marts 2006. (Videresendt til Helmuth Nyborg til partshøring 5. april 2006)
96  2006-03-16Bilag SFakultetets reviderede refererat af mødet 6. januar sendes med fakultetets brev af 16. marts 2006
3  2006-03-16Bilag I (b)Rapport udarbejdet af "Sagkyndigt Udvalg til bedømmelse af Helmuth Nyborgs forskningsprojekt vedrørende kønsforskelle i intelligens"
97  2006-03-16Bilag S (a)Fakultetets brev af 16. marts 2006
34  2006-03-16Bilag III)Det fagkyndige udvalgs rapport af 16. marts 2006 (sendes til partshøring til Helmuth Nyborg)
101  2006-03-27Bilag V (a)Dansk Magisterforenings brev til Svend Hylleberg af 27. marts 2006
100  2006-03-27Bilag VHelmuth Nyborgs supplerende spørgsmål til udvalget, fremsendt til dekanen med Dansk Magisterforenings brev af 27. marts 2006
98  2006-03-27Bilag TDansk Magisterforenings kommentarer til referat med brev af 27. marts 2006 (bilag T (a))
108  2006-03-29Brev fra Sven Hylleberg til DM
102  2006-03-29Bilag V (b)Dekan Svend Hyllebergs brev af 29. marts vedførende bedømmelse af Helmuth Nyborgs forskningsprojekt til udvalget
74  2006-04-05Bilag B (a)Brev af 5. april 2006 til Dekan Svend Hylleberg i forbindelse med fremsendelse af det sagkyndige udvalgs rapport
75  2006-04-06Bilag B (b)Brev af 6. april 2006 fra Svend Hylleberg til Helmuth Nyborg om partshøring i forbindelse med rapporten
35  2006-05-09Bilag IV)Helmuth Nyborgs bemærkninger til rapporten af 9. maj 2006
76  2006-05-09Bilag CHelmuth Nyborgs kommentar til udvalgets rapport i mail af 9. maj 2006. Videresendes til udvalget med brev fra fakultetet 11. maj 2006
77  2006-05-11Bilag C (a)Fakultetets brev af 11. maj 2006 til udvalget med Helmut Nyborgs kommentarer til rapporten
78  2006-05-16Bilag DSupplerende brev af 16. maj 2006 fra Svend Hylleberg/fakultetet til udvalget
36  2006-05-19Bilag V)Det fagkyndige udvalgs respons af 18. maj 2006 på Helmuth Nyborgs bemærkninger til rapporten
79  2006-05-19Bilag EUdvalgets brev af 18. maj 2006 (Bemærkninger til Helmuth Nyborgs kommentarer til rapporten) til Svend Hylleberg
80  2006-05-23Bilag FBrev fra Dansk Magisterforening, Charlotte Fog-Nielsen, af 23. maj 2006 til Svend Hylleberg (kopi til Helmuth Nyborg)
81  2006-05-26Bilag GBrev af 26. maj 2006 fra Svend Hylleberg til Helmuth Nyborg med mødeindkaldelse
82  2006-06-06Bilag HMail fra Helmuth Nyborg af 6. juni 2006 med bemærkninger til udvalgets brev af 18. maj 2006
37  2006-06-06Bilag VI)Helmuth Nyborgs respons af 6. juni 2006 på udvalgets brev
83  2006-06-07Bilag IUdkast til referat af møde den 7. juni 2006 mellem Helmuth Nyborg, bisidder Charlotte Fog-Nielsen, Svend Hylleberg og referant Per Henriksen
84  2006-06-09Bilag I (a)Fakultetets brev til Helmuth Nyborg af 9. juni 2006 med mødereferat til partshøring
85  2006-06-14Bilag JBrev fra Dansk Magisterforening til Svend Hylleberg af 14. juni 2006 (Ingen bemærkninger til mødereferatet)
11  2006-06-29Bilag 9Brev af 29. juni. 2006 til dekan Svend Hylleberg fra prof. Mogens Agervold, prof. Ask Elklit, prof. Dorthe Berntsen, prof. Esben Hougaard, prof. Henrik Høgh-Olesen, prof. Steinar Kvale, prof. Dion Sommer og prof. Robert Zachariae
99  2006-07-05Bilag UHelmuth Nyborgs brev af 5. juli 2006 til rektor Lauritz B. Holm-Nielsen ("Kommentarer til pressens reaktion på offentliggørelsen af det sagkyndige udvalgs rapport om min kønsforskelsforskning") "
4  2006-07-05Bilag 2 (a, b, c, d)Helmuth Nyborgs svar på det sagkyndige udvalgs rapport (bilag a, b, c) samt brev at 5. juli 2006 til rektor Lauritz B. Holm-Nielsen (bilag d).
13  2006-08-03Bilag 11Mail af 3. august 2006 til dekan Svend Hylleberg fra prof. Linda Gottfredson
22  2006-08-04Bilag 20Mail af 4. august 2006 til dekan Svend Hylleberg fra Michael A. McDaniel
14  2006-08-05Bilag 12Brev af 5. august 2006 til dekan Svend Hylleberg fra prof. Fred M. Feinberg
27  2006-08-06Bilag 25Brev af 6. august 2006 til dekan Svend Hylleberg m. fl. Fra Steyen Goldberg
26  2006-08-06Bilag 24Brev af 6. august 2006 til dekan Svend Hylleberg fra Ralph L. Holloway
23  2006-08-06Bilag 21Brev af 6. august 2006 til dekan Svend Hylleberg fra Gerald Matthews, Ph.D.
24  2006-08-06Bilag 22Brev af 6. august 2006 til dekan Svend Hylleberg fra Patricia Hausmann, Ph.D.
6  2006-08-07Bilag 4Uddrag af Svend Hyllebergs tjenstlige indberetning, hvor den kursiverede skrift er kommentarer fra Helmuth Nyborg
21  2006-08-07Bilag 19Brev af 7. august 2006 til dekan Svend Hylleberg fra Richard J. Haier, Ph. D.
5  2006-08-07Bilag 3Dekan Svend Hyllebergs tjenstlige indberetning af 7. august til rektor Lauritz B. Holm-Nielsen
38  2006-08-07Bilag VII)Tjenstlig indberetning af Helmuth Nyborg af 7. august 2006
12  2006-08-09Bilag 10Brev af 9. august 2006 til Svend Hylleberg fra J. Philippe Rushton, Ph.D. & D.Sc.
25  2006-08-21Bilag 23Brev af 21. august 2006 til dekan Svend Hylleberg fra Nathan Brody
17  2006-08-23Bilag 15Brev fra Arthur Jensen, Professor Emeritus, Educational Psychology, University of California, Berkeley (udateret)
18  2006-08-23Bilag 16Brev af 23. august 2006 til dekan Svend Hylleberg fra Robert M. Stelmack, Ph. D.
15  2006-08-23Bilag 13Brev af 23. august 2006 til dekan Svend Hylleberg fra Tony Vernon, Sybil Eysenck og Gisli Gudjonsson, Co-Editors-In-Chief, Personality and Individual Differences
20  2006-09-05Bilag 18Brev af 5. september 2006 til dekan Svend Hylleberg fra Adrian Furnham
7  2006-09-08Bilag 5Brev af 8. september 2006 fra DM- Fagforening for højtuddannede (DM) vedr. Helmuth Nyborgs høringssvar på Dekan Svend Hyllebergs tjenstlig indberetning til rektor af 7. august 2006
1  2006-09-141)Helmuth Nyborgs henvendelse til UVVU af 14. september 2006 med bilag.
104  2006-09-18Bilag 2Brev af 18. september til UVVU fra Helmuth Nyborg indeholdende sagsfremstilling (bilag 27 til klagen)
29  2006-09-182)Brev af 18. september 2006 fra Helmuth Nyborg indeholdende sagsfremstilling. (bilag 27 til klagen)
32  2006-09-21Bilag I)Afgørelsesbrev af 21. september 2006 fra Lauritz B. Holm-Nielsen, Aarhus Universitet, til Helmuth Nyborg (Alvorlig irettesættelse)
30  2006-10-033)Kvitterings- og høringsskrivelser til parterne af 3. oktober 2006
105  2006-11-03Bilag 4Udtalelse af 3. november 2006 fra rektoratet på Aarhus Universitet (bilag I-IX)
31  2006-11-034)Udtalelse af 3. november 2006 fra rektoratet på Aarhus Universitet
47  2006-11-0311)Svar af 7. februar 2007 på Helmuth Nyborgs e-mail
48  2006-11-0312)Underbilag til bilag 7 (tjenstlig indberetning 7. august 2006) i universitetets brev af 3. november 2006
41  2006-11-205) Hørings- og orienteringsskrivelser til parterne (e-mail og brev af 6. december 2006 + e-mail og brev af 20. november 2006)
42  2006-11-306)Anmodning om aktindsigt fra Morten Kjeldgaard af 30. november 2006, fremsendt til UVVU af ledelsessekretariatet på Aarhus Universitet ved brev af 12. december 2006
43  2006-12-187)E-mail af 18. december 2006, hvor Morten Kjeldgaard bliver oplyst om, at det ikke er muligt at overholde lO-dags fristen for så vidt angår aktindsigtsanmodningen
44  2007-01-158)Svar på aktindsigt af 15. januar 2007
45  2007-01-179) Helmuth Nyborgs bemærkninger af 17. januar 2007. Artikel fra Jyllands-Posten samt technical appendix overs at til engelsk medsendes (Ankersen, P. V., Poulsen, J.J., og Kristoffersen, S.B. (2003) Münchhausen i Århus, Jyllands-Posten, JP-Kronik, torsdag 9. oktober samt technical appendix)
462007-02-0610)E-mail fra Helmuth Nyborg af 6. februar 2007 vedr. UVVUs behandling af sagen samt artikel
107  2007-02-13Fremsendelse af CD-ROM -> UVVU
103  2007-02-2813)Universitetets bemærkninger af 28. februar 2007 (sendt til UVVU pr. mail den 7. marts 2007)
106  2007-07-05UVVUs afgørelse til AU
109  2007-11-18Anmodning om aktindsigt ved Aarhus Universitet